Lager ny podcast om pandemi og minoriteter

Nestleder i Buskerud Innvandrerråd, Nasim Rizvi, ser på podcast som et viktig lavterskeltilbud under pandemien.
Foto: Hina Aslam
For tiden har Buskerud Innvandrerråd laget en podcastserie som tar opp temaer rundt minoriteter og korona-pandemien.

Foreløpig har man lagt ut fire episoder, sier Nasim Rizvi, nestleder i Buskerud Innvandrerråd.

– Grunnen til at vi startet denne var at vi fikk IMDi-midler til korona-informasjon blant innvandrere. Et år etter nedstengning ser vi at det er fortsatt mye å gjøre, spesielt overfor innvandrergruppene som man ikke når via vanlige informasjonskanaler.

Nasim tenker spesielt på at podcast kan sees som et lavterskeltilbud.

– Vi tenkte: hvorfor ikke starte en podcast, som er en muntlig form som gjør det lettere å fremme og lytte til et viktig budskap?

Flerspråklig hjemmeside

Gjennom de samme midlene har man kunne utvikle en hjemmeside, koronavakten.no, som er en samleside for informasjon om korona, og hvilke tiltak som gjennomføres.

– Vi ønsker at informasjon fra myndigheter og all relevant informasjon rundt pandemien skal være lett tilgjengelig for alle, på en rekke språk. Her kan alle enkelt sette seg inn i de restriksjoner og anbefalinger som gjelder, slik at vi sammen kan få bukt med smitten.

Ulike historier

– Hvilke temaer har dere tatt opp?

– Vi har i én episode snakket om medienes rolle, og om innvandrere kan stole på mediene under pandemien, siden mange har følt på en språkbruk som oppfattes som  stigmatiserende. Vi inviterte Drammens Tidende-redaktør Hege Breen Bakke for å få vite hvordan de går frem når de skal lage saker. Vi hadde en diskusjon om medienes samfunnsansvar kontra enkelte innvandrermiljøers forsvarsposisjon.

I en annen episode deltar smittevernoverlege i Drammen kommune, Einar Sagberg, smittevernkoordinator i Drammen Kommune og to damer som fortalte om sine erfaringer med sykdommen.

– Her har det vært viktig å fremme ulike historier som kan belyse situasjonen og skape oppmerksomhet. En kommende episode skal ta opp et tabuemne, nemlig forskning om vold i hjemmet under pandemien.

Et innblikk

Nestlederen hevder målgruppen for podcasten i fremste rekke er minoritetsbefolkningen i nærområdet.

– Vi vet jo også at det finnes andre som er nysgjerrige og som kan få et innblikk i hvordan pandemien oppleves fra minoriteters ståsted.

– Hva har dere lært av å lage podcasten?

– Vi har fått mye ny kunnskap, og erfart at podcast og nettkommunikasjon er viktige kanaler for å nå frem. Vi føler at vi har fått kommet under dybden om pandemien, og at vi har fått belyst ulike problemstillinger med fokus på minoriteter.

Verdien av å dele samfunnsviktig informasjon angår alle, mener hun.

– For selv om minoriteter rammes spesielt, er pandemien noe som angår hele befolkningen.