Stor vilje til mangfold i teateret

 
Foto: Terje Svindseth
Norsk teaterråds nye støtteordning "Teatermangfold" fikk hele 25 søknader innen fristen 15. april i år. I disse dager får 13 søkere tilsendt tilsagnsbrev på tilsammen 1,1 millioner kroner.

I ordningen ligger 1,8 millioner til fordeling totalt for 2013. Resten fordeles gjennom såkalte “såmidler” med løpende søknadsfrist, og i ny utlysning til høsten. 

– Barne- og ungdomsteatret Den mangfoldige scenen er svært glad for at Norsk teaterråd har tildelt pengar til to av prosjekta våre, Å finne tonen og Ung 2013. Nå kan vi ta enda flere skritt videre i arbeidet med å få unges uttrykk på scenen, seier kunstnerisk leder Liv Hege Skagestad.

Totale søknadssum til prosjektet og organisasjonsmidler var på 3.415.000 kroner. I tillegg er det til nå søkt om 185.000 i såmidler. Teaterrådets generalsekretær Morten Hagevik hevder dette kan tyde på at støtteordningen er et godt incentiv for inkludering.
 
Hva er signalene dere har fått fra kulturmyndighetene sålangt i prosessen?
 
– Norsk Teaterråd var naturligvis svært glade når kultuminister Huitfeldt foreslo de nye totalmidlene sommeren 2012. Så jeg vil si de har vært positive sålangt.
 
Ulike former mangfold
Utgangspunktet, ifølge Hagevik, for prosjektet er å tenke mangfold utifra andre kriterier enn hudfarge eller opprinnelse.
 
– Vi jobber utifra de fleste former for utenforskap og mulig ekskludering, som alder, kjønn, språk, økonomisk bakgrunn og funksjonshemming..
 
Hvordan har dialogen vært med kulturministeren? Tyder dette på fortsatt støtte, også i neste budsjettår?

– Kulturdepartementet sier seg positive til jobben vår, men har sålangt ikke lovet noe forlengelse i 2014. Vårt argument er at dette skal bli en varig ordning for amatørteater.
 
Ny søknadsrunde
I fjor var spenningen mest tilknyttet til antallet søknader man kunne trumfe gjennom i løpet av en heller kort søknadsfrist. Til høsten er det på´n igjen for Teaterrådet.
 
– Vi ser at vi har pirket i overflaten i forhold til ulike idéer og småprosjekter som finnes i hele landet. Så vi er spente på fortsettelsen. 
 
Fakta om Teatermangfold
Tidligere kulturminister Anniken Huitfeldt anerkjente i 2012 Norsk teaterråds mangeårige arbeid for inkludering med å innvilge 1 million kroner ved revidert statsbudsjett. For 2013 ble millionen videreført, og Norsk teaterråd etablerte i ordningen “Teatermangfold”, med første søknadsfrist 15. april 2013. Det kan søkes i tre kategorier, organisasjon, prosjekt og såmidler, den siste med løpende søknadsfrist.