Ny direktør i Finsk-norsk kulturinstitutt

 
Foto: TiinaTahvanainen
Åsa Juslin er blitt valgt til å lede kulturinstitutt, og tiltrer i stillingen i januar 2014.
0Shares

Juslin (bildet) kommer fra stillingen som direktør for Nordens Institut på Åland. Hun er opprinnelig fra Vaasa og har sin utdanning i en kunstmastergrad med spesialisering i nordisk etnologi ved Åbo Akademi.

– Vår kommende daglige leder har en meget sterk bakgrunn innenfor nordisk samarbeid og spesielt innen kulturutveksling, skriver instituttet i en pressemelding.

FAKTA
Finsk-norsk kulturinstitutt ble opprettet i 1997 og arbeider for å styrke kontakten mellom Finlands og Norges kultur-, samfunns- og næringsliv og for å øke kunnskapen om Finland i Norge og omvendt. Kulturinstituttets baserer seg på støtte fra bilaterale kulturfonder som Kulturfonden för Finland och Norge og Norsk-finsk kulturfond. Undervisningsministeriet i Finland står for instituttets basisfinansiering.

Kulturinstituttet har en omfattende utadrettet virksomhet med et variert program som består av utstillinger, konserter, forfatterbesøk, seminarer og forelesninger i samarbeid med norske institusjoner. 
 
Kulturinstituttet er lokalisert i Oslo med sentral beliggenhet i sentrum, men hele Norge hører til vårt virksomhetsområde.