NRK får kritikk grunnet konfliktdekning


Foto: Petter Holstad
NRK får enstemmig kritikk av Kringastingsrådet for ikke å ha satt nok fokus på Hamas sin rolle i Gaza-konflikten, og for ikke å ha skilt godt nok mellom propaganda og dokumenterbar informasjon. 

25 av 39 klagebrev som er kommet inn til Kringkastingsrådet handlet om Gaza-dekningen. Alle 25 mente at NRK har vært propalestinsk og antiisraelsk.

Klagene på NRKs Gaza-dekning har likelydende tekst, men det har også kommet inn et titalls “motklager” som enten støtter NRKs dekning, eller klagerne mener at NRK har vært for lite kritisk til Israel.

I uttalelsen hevder Kringkastingsrådet at NRK i for liten grad har satt kritisk søkelys på Hamas sin rolle.

– I en tidlig fase av konflikten lyktes ikke NRK godt nok med å skille propaganda fra dokumentarbar informasjon. Rådet har med tilfredshet registrert at NRK underveis fikk fram flere stemmer, og at dekningen ble mer nyansert. Kringkastingsrådet oppfordrer likevel NRK til i større grad å formidle bakgrunnsinformasjon om Midtøsten mellom konfliktene. Rådet forventer at NRK har et bevisst forhold til grensegangen mellom nyhetsrapportering og kommentarvirksomhet, står det blant annet skrevet.

Kan alltids bli bedre
NRK må tåle kritikk i en slik sak, og at kritikken kan bidra til å gjøre NRK bedre når den er konstruktiv.

– Jeg mener samtidig at NRKs dekning har vært langt mer balansert enn en del av klagerne hevder, og har sett frem til å diskutere saken i Kringkastingsrådet, sier Kalbakk til nrk.no.

Kringkastingssjef i NRK Thor Gjermund Eriksen oppsummerte slik:

– Vi kan alltid gjøre ting bedre. Men det er maktpåliggende for meg å si at i NRK er det et tydelig redaktøransvar. Ansvaret er mitt, og vi har selvsagt ikke reportere i arbeid som vi ikke har tillit til. Klagene bør derfor rettes til meg, og ikke til reporterne, sier Eriksen til nrk.no.