Kulturrådet ønsker mangfoldige fagutvalgsmedlemmer

Kulturrådet ønsker medlemmer med ulike bakgrunner.
Foto: Marta Anna Løvberg
I den nye utvalg for perioden 2022–2023 ønsker Kulturrådet medlemmer fra hele landet og med ulike bakgrunner, alder og sjangerkompetanse.

Nå ser vi særlig etter folk som kan utvide kunnskapen om uttrykksformer og sjangere som sjeldnere er i kontakt med Kulturrådet, som for eksempel urbane kulturuttrykk eller kunst- og kulturtradisjoner i minoritetsmiljøer, sier rådsleder Lars Petter Hagen.

I sin nye strategi peker rådet på to satsingsområder for de neste tre årene som skal sikre at formålet for Kulturfondet blir innfridd: mangfold – flere stemmer, uttrykk og estetiske praksiser og større ytringsrom og friksjonsfylte fellesskap. For å jobbe godt med dette trenger utvalgene medlemmer med variert bakgrunn og erfaring fra hele kulturfeltet og hele landet, skriver Kulturrådet.

Kulturrådets fagutvalg vurderer alle søknader til Kulturfondet og bestemmer hvem som skal få penger. De er også med å bestemme hva Kulturrådet skal fokusere på, rapporterer til rådet om hva som trengs på de ulike kunstfeltene og hva som bør endres i tilskuddsordningene.