Et kritisk blikk på holdningene under jødedeportasjonene

 
Foto: Skjermdump/YouTube/NRK3
– Vi snakker om den største forbrytelsen i norsk historie. Vi må erkjenne nordmenns rolle i den, sier bokaktuelle Marte Michelet til Dagbladet. 

Hennes ferskeste verk, Den største forbrytelsen, tar for seg en av de vanskeligste kapitlene i norsk historie under annen verdenskrig: om jødene som deporteres og nordmenn som sto i bresjen nazismens utryddelsesprosjekt. En historie som ifølge Michelet er underfortalt.

– Så besatt som vi er av andre verdenskrig i dette landet, så er vi bare besatt av de kapitlene hvor vi selv er heltene. Historien om holocaust er ikke et av kapitlene vi kommer så godt ut av. Og vi kan ikke bare skylde på tyskerne heller, sier Michelet til Dagbladet.

En “upresentabel” krigshistorie
Ifølge Michelet (bildefaksimilet) var det ikke slikt at antisemittismen kom til Norge med krigen, men går mye lengre tilbake i tid.

– Sannheten er at mange nordmenn ikke brydde seg om jødene, for de ble ikke sett på som nordmenn. Jødene ble ikke en del av vår krig. 

Forfatteren viser til at det er seierherrene som skriver historien.

– Og da Norge skulle skrive sin krigshistorie, utelot vi de delene av kampen som ikke var like presentabel. Lenge var de norske jødene skrevet helt ut av krigshistorien. Krigen var motstandskampen, de heltemodige gutta på skauen. Boka er et forsøk på å skrive et av kapitlene som til nå står uskrevet.