Kjønnssegregering i Grieghallen skaper reaksjoner

Under en Eid-feiring i Grieghallen i Bergen nylig hadde man separate innganger for menn og kvinner. Det skapte reaksjoner
Foto: Nina Aldin Thune/Wikimedia Commons
Kjønnssegregert inngang i Grieghallen under muslimsk høytid skaper kritikk. 
Xueqi Pang
Latest posts by Xueqi Pang (see all)

Diskrimineringsombudet mener at Universitetet i Bergen hadde gode argumenter for å tillate kjønnsdelte innganger under feiringen av den musliske høytiden Eid. 

Kritikken har rast mot Grieghallen, en kjent og tradisjonsrik konserthall i Bergen, og Diskrimineringsombudet har fått to henvendelser om saken. Likevel står de fast på at Bergen kommune ikke har gjort noe kritikkverdig, skriver Aftenposten.

«Dersom kommunen hadde nektet utleie eller satt felles inngang som vilkår, ville dette reist spørsmål om diskriminering på grunn av religion», skriver Likestillings- og diskrimineringsombudet i en foreløpig vurdering.

– Kvinner og menn var i samme rom
På den andre siden mener styreleder Sajjad Younas i Bergen Moské at det ikke er viktig for moskeen at menn og kvinner bruker hver sin dør. 

 Jeg er veldig overrasket over at folk skriver innlegg i avisen uten å ha vært til stede og uten at de aner hva som foregikk. Det er riktig at det var separate innganger for menn og kvinner, men innenfor dørene kom alle inn i samme rom, der menn og kvinner var blandet, sier Younas.

FpU: – Gammeldags kvinnesyn
Fremskrittspartiets Ungdom er blant dem som har reagert sterkt på hvordan Eid-feiringen i Grieghallen ble avviklet.

 En slik kjønnssegregering er uttrykk for et gammeldags kvinnesyn som Vesten har forlatt for lenge siden. Byråd Julie Andersland (V) sier hun er for mangfold og åpenhet, men å tillate segregering på bakgrunn av kjønn er ikke åpenhet.