Støttekonsert slår et slag for freden

Trioen The True North, bestående av David Foster-Pilkington (til venstre), Martine Biong og Frode Andersson stilte opp for ukrainske flyktninger.
Foto: Privat
En knippe med artister opptrådte til støtte for Ukrainas barn i Tønsberg domkirke.
17Shares

Arrangementet var i regi av Redd Barna, Tønsberg Domkirkes Menighetsråd og initiativtaker David Foster-Pilkington, en Tønsbergbasert cellist og lærer. De innsamlede midlene går til Redd Barnas arbeid for ukrainske barn.

Arrangementet ble ledet av konferansier Francois Elsafadi, som også fortalte om sin egen og familiens sterke historie og flyktningbakgrunn fra scenen.

Kjente musikknavn som Anna-Lisa Kumoji, Gisle Børge Styve og Rakel Villmones Haug (fra The Voice) var med og satte et stemningsfullt preg på kvelden. Blant appellantene var domprost Marta Botne, ordfører i Tønsberg Anne Rygh Pedersen (Ap) og to medlemmer av «Kalina», russisktalendes forening i Vestfold; Iryna Gran med ukrainsk opprinnelse og Elena Slepova Karlsen med russisk opprinnelse.

– Krig er krig mot barn

Prosjektleder Christina Grefsrud-Halvorsen i Redd Barna holdt også appell.

– Vi må vise samhold og solidaritet på tvers av landegrenser, sier prosjektleder Christina Grefsrud-Halvorsen i Redd Barna.
Foto : Redd Barna

– Vi må stå sammen for fred. Vi må vise samhold og solidaritet på tvers av landegrenser, og gjøre alt vi kan for at barn av Ukraina igjen kan vende tilbake til en trygg barndom, tilbake til skolebenken, tilbake til lekeplassene, sa Christina Grefsrud-Halvorsen, ifølge en pressemelding fra Redd Barna.

Grefsrud-Halvorsen viste til at Ukrainas 7,5 millioner barn er berørt, at mange har blitt drevet på flukt, har store traumer, og at mange barn nå har mistet livet.

Gi bidrag der man kan

Grefsrud-Halvorsen appellerte til at vi må stå sammen for å hjelpe barn og familier på flukt, være klare til å ta imot de som kommer til Norge, og bidra der vi kan. Hun snakket også om viktigheten av å ta vare på barna her hjemme.

– Mange barn blir redde av det de ser og hører i media og sosiale medier. Da er det viktig at de har trygge voksne rundt seg, som de kan spørre dersom det er noe de ikke forstår eller er engstelige for, sa Grefsrud- Halvorsen, som uttrykte stor takknemlighet overfor de fremmøtte, artistene, appellantene, frivillige og bidragene som kom inn til Redd Barnas arbeid for ukrainske barn.

Flere meldt seg som faddere

Ordfører i Tønsberg, Anne Rygh Pedersen (Ap) fortalte fra talerstolen at mange av kommunens innbyggere har tatt kontakt med ønske om å hjelpe de ukrainske flyktningene som kommer til Norge. Flere har blant annet meldt seg som fadderfamilier.

– Vi jobber med å skaffe boliger, skoleplasser, barnehageplasser og nødvendig helsehjelp. Men disse familiene som kommer, og da veldig ofte bare mor og barn, vil trenge folk som følger dem opp og hjelper dem til å føle seg velkommen i fellesskapet vårt, sa ordføreren, som var rørt over opplevelsen i Tønsberg domkirke.