Regjeringen lar ukrainske asylsøkere registrere seg flere steder i landet

Regjeringen sørger for at ukrainske asylsøkere kan registrere seg flere steder i Norge, justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.
På grunn av mengden av ukrainske flyktninger i Europa, sørger nå regjeringen for at asylsøkere kan registrere seg flere steder i landet.

– Vi rigger Norge klart for en flyktningkrise som kan bli svært stor og krevende. Derfor sørger nå regjeringen for at asylsøkere kan registrere seg flere steder i Norge. Det vil redusere presset på det nasjonale ankomstsenteret i Råde og gjøre det lettere for de ukrainerne som allerede oppholder seg andre steder enn på Østlandet, å få registrert seg, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Men ukrainere med biometrisk pass har visumfrihet til Norge i 90 dager. Dermed har de turistvisum i denne perioden, men dersom de vil ha tilgang på oppfølging fra myndighetene, må de registrere seg.

På grunn av flyktningsituasjonen styrker regjeringen blant annet Politiets utlendingsenhet (PU) med om lag 100 stillinger som vil øke politiets kapasitet på Råde ytterligere.

– Politiet vil i første omgang registrere asylsøkere på flere steder i åtte politidistrikter – Agder, Sørvest, Vest, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. Politiet vil trenge noe tid for å forberede dette. Derfor vil registreringen være klar fra onsdag 16. mars klokka 8, opplyser Mehl.

– Dette har to sider – for det første at norske myndighetene har behov for kontroll med hvem som er i landet, og for det andre at personene må registrere seg for å få et midlertidig personnummer for å få tilgang på tjenester, sier hun.

Fra fredag av ble ukrainere på flukt gitt midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge, opplyser regjeringen. Dette er i tråd med EUs linje og innebærer at personer som er fordrevet fra Ukraina, får midlertidig beskyttelse i ett år.