– Hege Storhaugs forslag en trussel mot frihet

World Islamic Missions moské på Tøyen er en av få i Oslo. Nå har også Bodø-biskopen Tor B. Jørgensen sagt seg positiv til moskébygging i egen by.
Foto: Flickr
Hege Storhaugs nye forslag, som skal "redde" Norge fra islam, har igjen skapt debatter. 

Samfunnsdebattant Hege Storhaug har nok en gang kommet med kontroversielle uttalelser. Hun foreslår blant annet å stenge moskeer, redigere Koranen og forby hijab fra barnehage til universitet. Det har hun fått sterk kritikk for.

Trond Bakkevig, prost, og Ingvill Thorson Plesner, seniorforsker ved Norsk senter for menneskerettigheter, skriver i en kommentar publisert på aftenposten.no at Storhaugs forslag er en trussel mot frihet og menneskerettigheter. 

– Det hun gjør, er i stedet å uthule de verdier vårt demokrati og vår frihet bygger på.  Hun er farlig nær en totalitær ideologi.

Feil å dømme islam
I kommentaren utdyper Bakkevig og Plesner at det er feil å bare dømme islam og muslimer. De påpeker at skrifter fra andre religioner og kulturer, som Bibelen, Toraen og norrøne skrifter, inneholder vers som ikke passer inn i dagens samfunn. Ekstremister finnes i alle religioner. 

– Dessverre er det slik med skrifter fra andre tider og andre kulturer at de ofte inneholder vers og avsnitt som stemmer dårlig med det verdisyn vi ønsker at vårt samfunn skal være preget av. Ingen leser et hellig skrift som om alt det inneholder er like sant eller like viktig.

Videre presiserer de at forbud mot hijab uten å forbud mot andre religiøse symboler strider mot diskrimineringsvernet, som Storhaug også refererer til i sitt manifest. 

– Ikke engang i Frankrike innførte de ensidig forbud mot hodeplagg som viste muslimsk identitet, men mot alle «prangende» religiøse symboler, deriblant sikhers turban, jødisk kipa og kristne kors av noe størrelse.

Misbruker ytringsfriheten
De mener at Storhaug misbruker ytringsfriheten. 

– Her mener vi Storhaug benytter sin ytringsfrihet på et vis som er egnet til å undergrave nettopp det demokratiet, de rettighetene og den friheten hun mener å forsvare. Å spre fordommer og piske opp frykt for mennesker som tror eller tenker annerledes enn seg selv, er egnet til å skape hat og vold og er første skritt i retning av det totalitære samfunn. Hege Storhaug inviterer oss til å ta dette skrittet. Den invitasjonen må vi ikke ta imot!