Prøver ut ny metode for religionsdialog

Ny metode for dialog mellom livssyn prøves ut blant ungdom på Østlandet
Foto: Eugene Kim
Dialogpilotene er et utdanningsprosjekt for unge voksne i Oslo og østlandsområdet. Bak står blant annet Minhaj konfliktråd og Humanetisk Forbund. 
0Shares

Dialogpilotene skal ut i skolene og ungdomsmiljøene i østlandsområdet og undervise i tros- og livssynsdialog og dialogisk metode. Dialogpilotene skal drive utadrettet undervisning for elever i ungdomsskolen og i videregående skole, i form av øvelser, rollespill og samtaler om tro, livssyn og identitet, opplyser den nyetablerte foreningen.

Ifølge etablererne kom prosjektideen til  Dialogpilotene fra Kirkelig dialogsenter.

Inspirasjon henter de  bl.a. fra det treårige prosjektet “Salaams vänner” i Sverige. Et prosjekt som i sin tid var eid og driftet av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) och Kristna Fredsrörelsen (KrF).

– Vi så behovet for å rekruttere kristne ungdommer/unge voksne til dialogarbeid og fikk ideen til et utdanningsprogram som fokuserte på tros- og livsynsidentitet, formidling av dialogmetodikk i rammene av en formell utdannelse der formidling av kunnskapen gjennom “pliktarbeid”/praksis på skoler inngikk, skriver de på sin hjemmeside.

Prosjektet  er støttet av Oslo kommune, Kulturdepartementet og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. 

Fakta
Eierne av Dialogpilotene:
Tauheed Islamic Centre, Oslo (http://www.tauheed.no)
Minhaj Konfliktråd (http://minhajkonfliktraad.no)
Islamic Cultural Centre Norway (http://www.islamic.no)
Human-Etisk Forbund Oslo (http://www.human.no/Fylkes-og-lokallag/Oslo/)
Kirkelig dialogsenter (som igjen eies av Oslo bispedømme (Den norske kirke) og Areopagos)