Et blikk på Kongo

Valentine Mwanza og Wivine Kabatanchi studerer gjenstander fra samlingen. Bildet fra seminar 25. juni.2016.

Forrige uke åpnet Kulturhistorisk museum utsillingen Kongoblikk som kongolesere i Norge har laget i samarbeid med Kulturhistorisk museum. Det bor ca. 13 000 mennesker med bakgrunn fra Den demokratiske republikken Kongo, i Norge i dag.

Museets største enkeltlandsamling, i den etnografiske samlingen, kommer fra området i Afrika som i dag utgjør DR-Kongo. Mange av gjenstandene er samlet inn av nordmenn som jobbet for Kong Leopolds terrorregime; Fristaten Kongo, i perioden 1885 -1908.

Samlingen omfatter en stor bredde av gjenstander som f. eks. skulpturer, instrumenter, kurver, smykker, husholdnings- og produksjonsredskaper, samt spyd. Samlingen og hver enkelt gjenstand representerer Kongos historiske mangfold og kreativitet. Gjenstandene i samlingen gir også gjenklang til trender og hendelser i dag.

Lualaba/Kasaifloden, kvinnefigur
Foto : Ukjent/ UiO

Gjenstandene i utstillingen er valgt ut av museets kongolesiske samarbeidspartnere fra museets store Kongosamling.

Fra venstre: Isabelle Riziki Maroy, konsulent i praksisplass fra NAV, Gabriel Kilimakas og Mirelle Sengi fra kildegruppen og Farideh Faramarzi, magasinforvalter.
Foto : Tone Cecilie Karlgård

Utstillingen forteller om geografisk og kulturell variasjon, ritualer og forhold mellom mennesker og det gudommelige, estetiske tradisjoner, mening og preferanser innen musikk og mote.

Utstillingen kan sees på Kulturhistorisk museum, Frederiks gate 2 i Oslo.