Den unge kunstneren fra Veitvet

Ilavenil Jayapalan inspireres av mennesker som har gjort en positiv forskjell i samfunnet
– Som et diaspora-medlem av en undertrykt nasjon, inspireres jeg mest av mennesker som har bidratt til en positiv endring i samfunnet, sier kunstner Ilavenil Jayapalan (25). 
0Shares

Jayapalan omtaler seg som multidisplinær designer og kunster. Det vil si at han jobber med forskjellige verktøy, medier, formål og uttrykk.

– Kunsten min omhandler i stor grad mellommenneskelige relasjoner, sier han.

Jayapalan forklarer dette med at han ser på menneskelig intensjon som det grunnleggende ved design, og omvendt.

Stillbilde fra et av Ilavenils videoverk, fler av hans verk kan sees på www.ilavenilj.com

Jeg har brukt mye tid på å filosofere, tegne, leke, lese, danse og høre på musikk.

– Jeg er en kunstner som så langt det lar seg gjøre, designer mine kunstverk hvis formålet krever dette, legger han til.

Den største inspirasjonen
Jayapalan forteller at han inspireres mest av de menneskene som enten individuelt eller kollektivt har bidratt til positive endringer for menneskeheten.

– Det er utrolig mange forskjellige mennesker, tanker, handlinger og bevegelser som har satt og fortsetter å sette sitt positive preg på evigheten, sier Jayapalan.

Drømmen
Jayapalan sier han vil dedikere livet sitt til å samarbeide med intellektuelle som har spesialisert seg i forskjellige kunnskapsfelt. Han ønsker å kode frem digitale infrastrukturer og plattformer for nye typer samarbeid, interaksjon og formidling av informasjon om komplekse strukturer om våre liv, forklarer han.

– Jeg vil avmystifisere kunnskap om strukturer om blant annet politikk, økonomi, psykologi og økologi, sier han.

Han forteller at drømmen og intensjonen er at dataene, nettverkene og erfaringene fra disse prosjektene vil kunne bidra til forskningen om et mer deltakende E-demokrati i Norge.

– Jeg vil ydmykt kunne bidra til de forskjellige, komplekse kampene om rettferdighet og undertrykte nasjoner utad, slår han fast.

Multikulturelt nabolag
Han har vokst opp med foreldrene og sin eldre bror. I hovedsak på Veitvet i Groruddalen, med unntak av noen år på Rødtvet og i Colombo, Sri Lankas hovedstad.

– Oppveksten i et multikulturelt, arbeiderklassenabolag har gitt meg verdifull erfaring og viktig kulturell kompetanse, sier Jayapalan.

Selv om familien hans flyttet mye under oppveksten forteller Jayapalan at hans foreldre sørget for at han og broren slapp å bytte skole. Han er glad for det og knyttet vennskap på Veitvet som vil vare livet ut.

– Det å kunne vokse opp med mennesker som du har total tillit til, preger utviklingen din på en utrolig positiv måte, sier han.

Nyter eget selskap
Helt fra han var liten har Jayapalan tilbrakt mye tid med seg selv. Han forklarer at han har nytt sitt eget selskap. 

– Jeg har brukt mye tid på å filosofere, tegne, leke, lese, danse og høre på musikk.

I tillegg forteller Jayapalan at han spilte mye strategispill på datamaskinen og plattformspill på Playstation.

Foreldre som flyktet
Jayapalan foreldre flyktet for over tjue år siden fra Sri Lanka og den systematiske undertrykkelsen tamiliene gjennomgikk. Han omtaler moren som ressurssterk, aktiv med dedikasjon og styrke.

– Hun er også utøvende klassisk karnatisk og tamilsk musiker, sier Jayapalan. (Karnatisk musikk er et musikksystem i Sør-India, og ett av de viktigste i landet, red.anm.)

Han forteller om sin far som tidlig var en aktiv forkjemper for rettferdighet.

– Han er også en multidisiplinær kunstner som hovedsakelig jobber med dikt, men han er også forfatter, politisk kommentator, og i seinere tid har han begynt å jobbe som skuespiller, forteller Jayapalan.

Støtte og utfordringer
Foreldrene og broren har alltid oppfordret ham til å utvikle sitt kunstnerskap. Videre forteller han at disse faktorene har vært med på å prege hans liv og kan knyttes opp mot elementer i hans kunstnerskap.

Jayapalan har hatt gode lærere både på grunnskolen og videregående. Allikevel forteller han at han har møtt noen få, men viktige personer han omtaler som inkompetente. Blant annet enn rådgiver han opplevde at hadde rasistiske tendenser.

– Erfaringer som dette har bidratt til å skjerpe min kritiske tankegang, sier han.

I dag er han fornøyd med hvem han er og hva han bestreber seg på å gjøre.

– Oppveksten min har spilt en avgjørende rolle i å forme meg, sier Jayapalan.