Kor(an)sang til ettertanke

Forventningsfulle publikummere møtte opp på Ekebergparken for å høre koranresitasjoner i korformat.
Foto: Vegard Kleven
Norske kor framfører koranresitasjoner i urnorske omgivelser. 

Winter Choir er en utforskning av de kollektive og personlige forestillingene om islam i Norge i dag, og arrangeres som en performanceserie i tre deler i Ekebergparken, Grønland kirke og Kulturkirken Jakob i løpet av høsten.

Ekebergparken holdt tidligere i høst premieren på den offentlige og politiske performanceserien av kunstner Johanne Laache, og ble fremført av Oslo Domkor.

Koret stod plassert rundt om i parken, fra Merete Holme i Ekeberg Pavilion til Edle Pallum på
toppen av trappene.

Et så annerledes konsept, at et norsk kor skal formidle koranresitasjoner i så urnorske omgivelser som på Ekebergåsen, kan virke kontroversielt.

Et så annerledes konsept, at et norsk kor formidler koranresitasjoner i så urnorske omgivelser som på Ekebergåsen, kan virke kontroversielt, men var ifølge mange som har sett det gjennomført på en måte som ga rom for refleksjon og ettertanke.

Oslo Domkors utvalgte like før fremføringen.
Foto : Vegard Kleven

– Jeg hadde stor tro på prosjektet, sa Vivianne Sydnes, dirigent for Oslo Domkor, som var det første koret som sa ja til å være med på dette omdiskuterte prosjektet.

– Vakkert og provoserende
Joanna Pacula, ansatt i Ekebergparken, kalte opptredenen for “provoserende, men på en vakker måte”.

– Det er jo hvite mennesker som lytter til og formidler resitasjoner på arabisk.

Andre publikummere bet seg merke i de vakre omgivelsene, hvor underlig og spesielt det var at et kor stod der og sang.

– Helt magisk, kom det fra en av publikummerne tilstede i parken.

– For en flott måte å bruke skogen på, sa en annen.

På vei nedover i etterkant av fremsyningen hørte vi et medlem fra Oslo Domkor si:

– Bønnene lignet jo til tider på resitasjoner i den kristne liturgien.

Kordirektør og kunsterisk prosjektleder i full sving.
Foto : Vegard Kleven

Et annet islam-fokus
Kunstner og primus motor Johanne Laache forteller Utrop at sangprosjektet sprang ut av en idé om å oversette lyder fra alle religioner.

– Etter hvert fokuserte vi kun på islam, ettersom det er den religionen som flest ikke-muslimer har de sterkeste og tydeligse meningene om. 

– Var det vanskelig å finne kor før Oslo Domkor stilte opp?

– Ja, og det var jo forståelig. Å tolke koransitater i en sangkontekst, uten å vite betydningen, og med korister som ikke snakker arabisk, er jo en ganske sterk idé. Jeg skjønner at folk har vært redde for at ting kunne gå galt med et såpass vågalt prosjekt. Tematikken er veldig polemisk, og en kan ikke unngå å tenke at det faktisk vil være et bevisst valg å være med eller la være å være med på et slikt prosjekt.

Behjelpelige moskéer
Selv har hun inntrykk av at tilbakemeldingene fra de fleste moskémiljøer har vært mer positive enn fra andre. 

– Vi fokuserte på islam i korprosjektet, ettersom det er den religionen som folk flest som er ikke-muslimer har en sterkest og tydeligst mening om, sier kunstnerisk ansvarlig bak White Choir, Johanne Laache.
Foto : www.johannelaache.com

– Jeg var klar over at sangprosjektet kunne oppfattes som krenkende av mange. Flere kor som jeg var i kontakt med, ville ikke være med på dette av frykt for å støte. Men moskéene som jeg snakket med, var faktisk mer positive, og mente dette ikke kunne oppfattes som respektløst. Noen av imamene jeg var i kontakt med, foreslo til og med at vi kunne ha resitasjonene først og så korets tolkning etterpå, slik at publikummere kunne lære mer om budskapet.

Handler om mer enn islam
Laache mener samtidig at sangprosjektet handler mye mer om religionen islam.

– Vi må kunne reflektere over egne fordommer, og over kollektive forestillinger som vi absorberer ubevisst gjennom mediene og andre steder. Som ikke-muslim så kan jo ikke jeg informere om islam, men det er et slags mål at publikum skal kunne stille seg spørsmål om filter og kontekst.

FAKTA

Winter Choir

En performanceserie i tre deler av Johanne Laache. Ulike kor lytter til resitasjoner fra Koranen som de så formidler til publikum. Versene fra Koranen er de samme for alle kormedlemmene, som de lytter til via hodetelefoner. Sangerne får ikke øve, og det er første og eneste gang hvert enkelt kor fremfører
stykket. Sangerne er også nødt til å oversette dette religiøse uttrykket på stående fot.

Fremføringene ble og blir avholdt:

– Ekebergbergparken, 2. september, Oslo Domkor 

– Grønland kirke, 16. september, Kvindelige Studenters Sangforening

– Kulturkirken Jakob, 21. oktober, Ensemble 96