Slik ble HRS reddet av Frp

Reddet igjen: Human Rights Service (HRS) skulle ifølge IMDi ikke få statsstøtte siden man ikke oppfylte kravene om "ressursmiljø på integreringsfeltet". Justisdepartmentet tok så grep og endret på teksten i kravene, mener Dagsavisen-journalist.
Foto: Flickr
IMDi (Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet) slo fast at Human Rights Service (HRS) brøt vilkårene for statsstøtte og burde miste pengene. Justisdepartementet, styrt av Frp, endret vilkårene med én setning, og beholdt HRS på budsjettet.
0Shares

I en kommentarartikkel på ABCNyheter vises det til at det har vært strid rundt organisasjonen, som får offentlige penger for å være et “ressursmiljø på integreringsfeltet”.

– Tross høylytte krav om at organisasjonen bør miste støtten: Da Høyre/Frp-regjeringen la fram forslag til statsbudsjett for 2018, lå HRS fortsatt inne. Mye tyder på at særlig Frp vil kjempe med nebb og klør i budsjettforhandlingene med KrF og Venstre for å opprettholde støtten. Det blir i så fall ikke første gang HRS reddes av Frp.

Videre viser man til IMDi-rapporten fra 2016, som kom med innspill til årets budsjett.

“HRS har de senere årene hatt en retorikk som av flere blir ansett som fremmedfiendtlig og muslimfiendtlig. En slik retorikk kan skape polarisering og bidra til å svekke tilliten til samfunnet blant deler av innvandrerbefolkningen.”

Ikke bare for “politisk korrekte”
Frp-nestleder Per Sandberg, som i vår var konstituert innvandrings- og integreringsminister, fremhevet at det er ikke kun de “politisk korrekte organisasjonene som får tilskudd”.

Og etter at IMDi i sitt innspill til 2017-budsjettet foreslo HRS-kutt, tok det Frp-styrte departementet grep.

Vilkårene for støtten ble oppdatert med setningen:

“Tilskuddet skal sikre samfunnet kunnskap om alle sider ved integreringsprosessen, også mulige utfordringer og hvordan disse kan håndteres”.

Siden har millionstøtten blitt videreført både i 2017- og 2018-budsjettet, noe som Justisdepartementets kommunikasjonsavdelingen bekrefter overfor Dagsavisen via e-post:

– Justeringen ble gjort for å tydeliggjøre hensikten med ordningen. Slike justeringer er ikke uvanlig og er del av de årlige budsjettforberedende prosessene i departementet