Flere kjønn godtatt i jødisk teologi

Synagogen på St. Hanshaugen i Oslo
Opptil et titalls ulike kategorier for legning, seksuell identitet og kjønnsuttrykk er akseptert i Talmud, jødenes hellige bok.

Talmud, som er et autoritativt kompendium av jødiske rettstradisjoner, inneholder faktisk ikke mindre enn åtte kjønnsbetegnelser, ifølge nettstedet My Jewish Learning.

Kategoriene er:

Zachar, mann.
Nekevah, kvinne.
Androgynos, med både mannlige og kvinnelige egenskaper.
Tumtum, uten seksuelle egenskaper.
Aylonit hamah, identifisert som kvinne ved fødselen, men utviklet senere mannlige egenskaper.
Aylonit adam, identifisert kvinne ved fødselen, men utviklet senere mannlige egenskaper gjennom menneskelig inngripen.
Saris hamah, identifisert mann ved fødselen, men utviklet senere kvinnelige egenskaper.
Saris adam, identifisert mann ved fødselen og utviklet kvinnelige egenskaper senere gjennom menneskelig intervensjon.

Anerkjente ulike kjønnsbegreper

Ifølge nettstedet anerkjente ikke bare rabbinerne seks kjønn som verken var mannlige eller kvinnelige, de hadde også en tradisjon om at det første mennesket var tokjønnet.

Skriftene har lenge anerkjent ulike kjønnskategorier, før begreper som “ikke binær” eller “transperson” fant veien i mainstream-kulturen.

“Rabbineren Yirmeya ben Elazar forestilte seg at det første mennesket ble skapt både mann og kvinne, med to ansikter. Senere ble dette opprinnelige mennesket separert og ble til to forskjellige mennesker, Adam og Eva.”, opplyser nettsiden.

Også juridiske regler gjaldt for datidens ikke-binære jøder. I likhet med funksjonshemmede, slaver og kvinner slapp androgynos og tumtum å gjennomføre den årlige tempelofringen i Jerusalem.

Alltid vært inkludert

Skriftenes annerkjennelse av ulike kjønnskategorier sees også som oppmuntrende for nåtidens lhbt-jøder. Ifølge nettsiden har skeive jøder og allierte forsøkt å omtolke disse åtte kjønnene i Talmud for å gjenvinne synlighet for ikke-binære jøder de siste årene.

Forstander i Det Mosaiske trossamfund, Ervin Kohn, la også ut artikkelen på sin Facebook-side.

Ervin Koh, forstander i Det mosaiske trossamfund.
Foto : Kari Bye

– Noe av det interessante her er at man har kjent til disse forskjellene så lenge. De er aldri blitt ekskludert, men tvert imot inkludert på ulike måter, sier han til Utrop.

Tematikken rundt flytende kjønn og seksuell identitet begynner også å gjøre seg stadig gjeldende i ulike jødiske religiøse miljøer.

Et eksempel er rabbineren Becky Silverstein i Pasadena. Han er den første rabbineren som identifiserer seg som transmann som har blitt forstander i en konservativ kongregasjon.

Rabbineren Becky Silverstein er den første transpersonen til å lede et konservativt jødisk trossamfunn i USA (Foto jewishstudioproject.org).
Foto : jewishstudioproject.org

– For meg betyr tro streben etter å bygge et jødisk samfunn og skape en verden som oppmuntrer og lar alle uttrykke seg selv fullt ut.