Tar Tøyenungdommen til nye høyder

Prosjektansvarlig og teamleder i FRIGO, Ellen Vik Ossiannilsson synes det er flott å ta i et tak for ungdommen i bakken.
Foto: Kristian Mendoza
På toppen av Holmenkollen er det bitende kaldt, men det setter ingen demper for 7-klassingene fra Tøyenområdet som under tiltaket «Ø på Snø» får gratis opplæring og tilgang til Oslo Vinterpark gjennom hele vinteren.

I disse dager kan nemlig i overkant av 400 elever fra alle barneskolene i Bydel Gamle Oslo (Vahl, Tøyen, Gamlebyen, Kampen, Vålerenga og Nyskolen) samt ungdomsskolene Nyskolen og Jordal Ungdomsskole nyte slalåmbakkene på Tryvann.

«Ø på Snø», som alluderer til østkant-ungdommen på snø, så dagens lys i 2016, og er et todelt samarbeidsprosjekt mellom FRIGO, Friluftssenteret Gamle Oslo (FRIGO) og Tøyen Sportsklubb (TSK).

– Det hele startet jo egentlig med X Games i 2016. Det ble holdt på «Sirkustomta» på Tøyen, og som «takk for lånet» ønsket utøverne å gi noe tilbake til Tøyen-området. Det var en kjempefin tanke for på Tøyen er det jo mange som ikke har gått på ski før, og i hvert fall ikke som er her oppe på Tryvann og står på slalåm, forteller ansvarlig for prosjektet Ellen Vik Ossiannilsson, teamleder for FRIGO, til Utrop.no.

Selma, Diana og Mia synes det er flott med skidag i Oslo Vinterpark.
Foto : Kristian Mendoza

På Tøyen er det jo mange som ikke har gått på ski før, og i hvert fall ikke som er her oppe på Tryvann og står på slalåm.

– Utgjør en forskjell
Prosjektet, som ble satt i gang av TSK i samarbeid med X Games Norway og FRIGO med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, og som etter hvert har blitt videreført av FRIGO – går nå inn i sitt tredje år.

For Farah Hussein Jama, gav første skitur mersmak.
Foto : Kristian Mendoza

I år har prosjektet blitt delt inn i to deler, hvorav første del, som har pågått i uke 4 og 5, har gitt 7-klassingene ved de overnevnte skolene hver sin gratis opplæringsdag på slalåmski eller snowboard i skoletiden. Dette har vært mulig takket være støtte fra Tryvann som har ordnet gratis heiskort til opplæringsdagene, og Sparebankstiftelsen DNB som har lånt ut sin “Kul- Turbuss” med sjåfør. For Ossiannilsson har dette vært givende dager.

– Vi har fått veldig mye bra respons, og det gjør jo mye med vår motivasjon når vi ser at det vi driver med faktisk utgjør en forskjell. Jeg var tidligere turleder hver dag, men har gått over som teamleder de siste ti årene, så det er veldig fint for meg å faktisk være på plass å møte de vi jobber for. Vi får til stadighet høre; «Dette er den beste dagen!» fra mange av ungdommene.

Viktig med felles opplevelser
Både Ossiannilsson og daglig leder for Tøyen Sportsklubb, Sindre Andresen, påpeker at et slikt type tiltak er svært viktig, spesielt med tanke på bydelen «Ø på Snø» omfavner.

– Det er kjempeviktig fordi mange ikke får den erfaringen ellers. Så er det også noe med å ha felles referanserammer med andre ungdommer. Så når de en gang skal begynne på en annen skole enn den de går på i dag, så har de også vært på ski, de kan også stå på slalåm, forteller Ossiannilsson.

Tilbudet kan også være med på å utjevne forskjeller og bryte ned barrierer, ettersom folk fra ulike bakgrunner forenes i samme aktivitet.

– Nå kan alle, fra barn som bor i familiens eide bolig og ungdom fra sosiale boliger, stå sammen. Det var ikke tilfellet for et par år siden Det er mye verdi i det. Bare det å finne ut hvordan du skal navigere deg fra for eksempel Kampen til Tryvann er en ny utfordring. De har jo aldri vært her før ikke sant? Det er mye læring, forteller Andresen.

Storkoser seg i bakken
De tre 7-klassingene Selma (12), Diana (12) og Mia (12) fra Kampen skole er bare noen av de som koser seg i bakken på sin tildelte opplæringsdag i Oslo Vinterpark. På oppleggets desidert mest solfylte dag, har de tre kun lovord for tiltaket.

– Det er gøy at skolen arrangerer skidag for oss, sier Selma.

– Det er så gøy med en hel dag på ski, sier Mia.

Til tross for at de tre alle har stått på ski før, forteller de at det er første gang de har vært med på en skitur i regi av skolen.

På spørsmål om de vil benytte seg av «Ø på Snøs» tilbud om gratis heiskort og utstyr i tiden fremover, er ikke Diana og venninnene i tvil: – Ja det vil jeg!

Det er likevel langt fra alle som har hatt ski på bena før «Ø på Snø» kom inn i bildet. Farah Hussein Jama (19) er en av dem. Jama, som er født og oppvokst på Tøyen, har lenge jobbet med barn og ungdom og er en del av Tøyenakademiet, TSKs egen ledertrening og frivillighetsopplæring for ungdom mellom 15-23. På prosjektets siste opplæringsdag for barneskolene, ble Jama invitert sammen med 7-klassingene for å prøve seg i skibakken for første gang.

– Hittil ser det bra ut. Jeg trodde jeg skulle falle 10 ganger, men det er veldig gøy.

Også for Jama er dommen klar angående dagens opplevelse:

– Jeg har definitivt lyst til å stå på ski igjen!

Store forskjeller
I henhold til erfaring på ski og tilgang til utstyr, forteller Ossiannilsson og Andresen at det varierer det sterkt fra skole til skole.

– Ved et par skoler så har det vel vært litt sånn 50/50 i forhold til skiferdigheter og tidligere erfaring i bakken. Til forskjell hadde vi i den første opplæringsuken en skole der det kanskje var en eller to som hadde stått på slalåm før. Så det er veldig forskjellig avhengig av hvilken skole det er snakk om, forklarer Ossiannilsson.

For Ossiannilsson og Andresen har det som følge også vært store forskjeller mellom skolene, ikke bare erfaringsmessig, men også med tanke på utstyr.

– Utstyrsmessig er det også veldig forskjellig fra skole til skole. Vi har hatt skoler der ingen hadde med egne ski. Vi har også tatt med klær slik at de som mangler noe kan låne alt fra votter og ski bukser, forteller Ossiannilsson. 

Like mange jenter som gutter
Det har gjentatte ganger blitt rapportert i media at jenter med minoritetsbakgrunn er svært underrepresentert i organisert idrett her til lands. Foreldre som stiller seg motvillig til at døtre engasjerer seg i idretter som betraktes som lite feminine, samt kostnaden og forpliktelsen som følger med idrettsdeltakelse, er blant noen av årsakene til at jenter med minoritetsbakgrunn sjeldent er å se i idretts Norge, enten det er på fotballbanen eller i skibakken, i forhold til majoritetsbefolkningen.

Forskning på feltet viser til at organisert idrett kan fungere som en god integrasjonsarena, spesielt for ungdom, noe som også støttes opp av erfaringene til de som jobber aktivt i ulike idrettslag. Prosjekter som «Ø på Snø» kan derfor potensielt spille en viktig rolle på dette området.

For Ossiannilsson og Andresen er det også viktig å understreke skolens rolle i å aktivisere minoritetsjentene, ettersom det er med på å sikre inkludering.

– Det er mye jenter som er med. Men vi ser jo det at det som er så bra med å gjøre det her i samarbeid med skolen er at alle blir med. Det er jo ikke sikkert at det ville ha skjedd hvis det ikke var en klassetur for å si det sånn. Vi i FRIGO har jo fritidsgrupper på ettermiddagstid og der det er mange jenter som deltar. Men jeg tror ikke at alle jentene er med. Ikke alle guttene heller, uttaler Ossiannilsson.

Andresen mener også turer i samarbeid med skolen er med på å sikre at de med minoritetsbakgrunn, spesielt jentene, blir med.

– I «Ø på Snø» i fjor var det 223 gutter og 224 jenter som var med. Så da var det sånn 50/50. Men da var det også i skoleregi.

Han påpeker også betydningen av organisasjoner som FRIGO og TSK sitt samarbeid med barne- og ungdomsskoler, i å få ungdommen ut på en rekke ulike idrettsopplevelser.

– FRIGO har holdt på siden 1995 og har hatt med disse ungene på tur siden de har gått i første klasse. FRIGO har fått en ”standing” i denne bydelen, som gjør at de faktisk får lov. Men å bygge den tillitten tar tid. Jeg tror ikke det er like lett for en annen gruppe som for eksempel ”Utpåtur.no” å gjøre det samme.

Tilrettelegger for slalåm ut vinteren
I disse dager, fra og med starten av uke 6, er del 2 av prosjektet i gang. Det inkluderer etableringen av en utlånsbod i Aktivitetshuset K1 på Tøyen hvor ungdommene hver dag har tilgang til dagskort, kveldskort og ruterbillett, samt lån av klær og annet utstyr så de kan dra i bakken på fritiden så mye de orker ut denne skisesongen (medio april). Ungdomsskoleelevene som allerede har hatt opplæring får også benytte seg av dette tilbudet.

– Vi har kjøpt kort som skal vare ut sesongen, til prosjektet. Slik at alle som er med på opplæring nå kan komme og låne ski og klær og få gratis heiskort når de vil, sier Ossiannilsson.

FAKTA

FRIGO ble startet i 1995 og forkortelsen betyr Friluftssentret i Gamle Oslo. Det er et kommunalt drevet friluftssenter og er underlagt Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune. Hovedsakelig er det sport og friluftsaktiviteter for barn og ungdom som er i fokus.

Tøyen Sportsklubb (TSK) ble formelt stiftet 9.juni 2015 og har i underkant av 1300 medlemmer. Klubben ble startet av flere Tøyenaktivister som ønsket å få på plass et bedre aktivitets- og idrettstilbud i området.

Tøyenakademiet er TSKs eget leder- og frivillighetsprogram, hvor de har som mål å lære ungdom å ta del i organisasjonslivet og tilegne seg kunnskap de kan bære med seg resten av livet som gode rollemodeller og samfunnsborgere.