Kunstnerprofil: – Ta imot folk med verdighet

Flyktningestrømmen vil ha positive effekter for AS Norge, hevder Statistisk sentralbyrå (SSB). Bildet viser syriske flyktninger på vei til Tyskland gjennom Ungarn og Østerrike
Foto: Mstyslav Chernov / Wikimedia Commons
En av kongens taler trigget Eduardo Hans «Doddo» Andersen til å lage et dikt som tar for seg de vanskelige spørsmålene rundt det å ta imot nye mennesker i et nytt land.

For to år siden kom H.M Kong Harald med et utspill som viste sitt engasjement for flyktning-situasjonen under et statsbesøk i Italia. Kongen ga den gang uttrykk for at flyktningene best kan hjelpes i nærområdene.

– Vi må prøve å gjøre ting der de kommer fra for å stoppe flyktningstrømmen. Det er det som må bli løsningen til slutt, uttalte den norske kongen, som denne uken besøker Roma sammen med dronning Sonja og et stort norsk følge.

– Vi kan ikke ta imot hele Afrika i Europa, det går ikke, sa han videre, ifølge VGNett.

Foto : Francisco Munoz

Et motsvar
Utspillet, som fikk tilslutning fra blant andre Frps Sylvi Listhaug og Venstres Abid Q. Raja, fikk Doddo Andersen til å komme med det han kaller et “motsvar”, i form av diktet Vi kan ikke ta imot hele Afrika.

– Uttalelsen rørte noe i meg, og fikk lyst til å svare han. Det provoserer meg også at så mange snakket om flyktninger og innvandrere som om de var annenrangs mennesker. Det ønsket jeg å å gi et tilsvar på. Jeg hadde ingen planer om å skrive diktet. Det bare kom til meg en søndag morgen, og så la jeg det ut på Facebook, sier Doddo Andersen til Utrop.

Allsidig og tokulturell
Bergenseren, som har norsk far og brasiliansk mor, er kjent både som artist, forfatter og skribent, Mange vil kjennne ham igjen som frontfiguren til bandet Unge Frustrerte Menn (UFM), og som fast spaltist i Bergens Tidendes nettutgave, der han blogger om alt som vedrører Sportsklubben Brann. 

Til daglig jobber han som miljøterapeut i et tiltak for enslige mindreårige flyktninger i Fjell Kommune, men sier at han vier dette året spesielt til musikk.

– I vinter har jeg vært aktuell med låten La oss ta en idealist, som berører den samme tematikken som Vi kan ikke ta imot hele Afrika.

– Har diskusjonen rundt nyankomne på flukt fokusert for mye på antall?

– Vi kan ta imot for mange, og vi kan ta imot for få. Jeg er ikke for åpne grenser. Vi skal ta imot og hjelpe mennesker som er på flukt fra krig og nød, men vi må også gi dem som kommer en meningsfull hverdag. Dessuten må vi ta hensyn til (den ubegrunnede) frykten som mange nordmenn går rundt og kjenner på. Tar vi imot for mange på kort tid får vi steile fronter, og de høyreekstreme får lov til å styre samfunnsdebatten.

– Relevant også i dag
Selv om den store flyktningstrømmen fra 2015 ikke har blitt fulgt opp av nye menneskevandringer, så tenker Doddo Andersen at diktet fortsatt er tidsrelevant.

Vi kan ta imot handler om at vi skal ta imot dem som kommer uten mistenkeliggjøring, generalisering og fordommer. Vi skal ikke se på dem som en gruppe med mennesker. Vi skal se hvert enkelt menneske, hvert enkelt menneskes behov. Og vi skal vite at hver enkelt av oss kan utgjøre en forandring. Vi skal stille krav til dem som kommer, og vi skal stille krav til oss selv.

Utrop har etter avtale med Eduardo Doddo Andersen fått anledning til å republisere diktet:

Vi kan ikke ta imot hele Afrika 
Vi kan ikke ta imot halve Afrika, eller en tiendedel av Afrika 
Vi kan ikke ta imot verken Somalia eller Eritrea

Vi kan heller ikke ta imot Asia 
Vi kan ikke ta imot store Kina eller lille Nepal 
Vi kan ikke ta imot ødelagte Afghanistan 
Vi kan ikke ta imot mishandlete Syria

Vi kan ikke ta imot alle de undertrykte
Vi kan ikke ta imot alle de torturerte
Vi kan ikke ta imot alle de traumatiserte
Vi kan ikke ta mot alle de fattige
Vi kan ikke ta imot alle mennesker i nød

Vi kan ikke ta imot fundamentalister 
Vi kan ikke ta imot lykkejegere 
Vi kan ikke ta imot kvinneundertrykkere
Vi kan ikke ta imot voldtektsforbrytere

Vi kan ikke ta imot alle som vil starte på nytt 
Vi kan ikke ta imot alle som vil ha jobb
Vi kan ikke ta imot de som vil tilpasse seg 
Vi kan ikke ta imot de som vil lære seg språket vårt

Vi kan ikke ta imot alle mannfolkene 
Vi kan ikke ta imot alle kvinnene 
Vi kan ikke ta imot alle barna 
Vi kan ikke ta imot alle familiene

Men vi kan ta imot mennesker

Med varme
Med kunnskap
Med ydmykhet
Med forståelse
Med trygghet på våre egne verdier

Vi kan ta imot dem som har forlatt sitt eget land
Sin egen kultur
Sitt eget språk
Sine nærmeste venner
Jobben
Maten
Skikkene
Solen

Vi kan ta imot mennesker
Vi kan ta imot med et åpent sinn
Vi kan ta imot uten å mistenkeliggjøre
Vi kan ta imot uten å tro at det eksisterer en skjult agenda

Vi kan ta imot uten å generalisere

Vi kan ta imot

Vi kan