Fra skeiv flyktning til Skeiv Verden

Syrisk og skeiv: Joseph Mardelli trosset oddsene.
Foto: Rune Hammerstad
Den skeive syriske flyktningen Joseph Mardelli har lenge kjempet for retten til å være seg selv. Nå jobber han i Skeiv Verden for å hjelpe andre LHBTI-personer med flyktning- og innvandrerbakgrunn.

I Syrias største by Aleppo kom Joseph Mardelli til verden i 1989. Allerede fra ung alder visste Mardelli at han var annerledes.

– Helt siden barneskolen har jeg foretrukket å leke med jenter. Da var det Barbie-dukker og diskusjoner om sminke som interesserte meg mest. Fra jeg var 13 år gammel, ble det klart for meg at jeg var tiltrukket til gutter. Jeg kunne ikke forestille meg å være med en jente. Jeg ble født sånn. 

Som homofil i Syria skulle veien frem mot det å kunne leve åpent som sitt sanne jeg bli alt annet enn enkel for den viljesterke 29-åringen, og i oppveksten opplevde Mardelli at han måtte holde legningen skjult.

Vi ser et stort behov for at det undervises om homofili i voksenopplæringen.

– Jeg kommer ikke fra en konservativ familie, men familien min tenkte mye på hva andre måtte mene om deres homofile sønn. Derfor måtte jeg alltid være på vakt.

Startet LHBTI-magasin
Den overveldende frykten for hvordan andre ville forholde seg til han om de visste sannheten, førte til at Mardelli lenge holdt lav profil og holdt seg utenfor LHBT-miljøet i hjemlandet. Etter hvert som han ble eldre, ble allikevel behovet for å være en del av en gruppe likesinnede for stort, og aktivisten og menneskerettighetsforkjemperen som bodde i Mardelli, gjorde snart sitt første inntog.

– Jeg og to andre aktivister startet et LHBTI-magasin som også tilbød en online plattform for alle LHBTI-personer i Syria. Vi skrev om seksuell helse, homofili i vår historie, lover og tradisjoner i Syria og noe litteratur. Før 2011 var ikke homofile så synlige i Syria. Som mange minoritetsgrupper hadde vi ikke rettigheter eller evnen til å snakke fritt om våre politiske synspunkter, vår religiøse tro, våre identiteter og vår seksuelle orientering. For de fleste opplevdes Syria som et fengsel. Det var derfor nødvendig å ha dette magasinet for å åpne en diskusjon om homofile i samfunnet.

For Mardelli og de andre aktivistene var publiseringen av magasinet, som ble hetende «Mawaleh», svært risikabelt.

– Vi brukte pseudonym fordi det var så farlig. I Syria er det straffbart å være homofil, og revolusjonen i hjemlandet kunne ikke forandre det. Etter revolusjonen begynte IS og andre islamske grupper å angripe homofile og drepe dem. Personlig har jeg mistet en venn i Raqqa som var bifil.

Måtte flykte
I november 2013 måtte Mardelli legge på flukt etter et IS-angrep på hans bydel i Aleppo, der han på den tiden jobbet som journalist og fotograf i et lokalt pressebyrå.

– Jeg og mine to kolleger var heldige som kunne flykte. Det var forferdelig å se mennesker bli drept uten å kunne gjøre noe som helst. 

Flukten ledet han til Tyrkia der han skulle oppholde seg de neste tre årene. Lettelsen var stor over å ha sluppet helskinnet fra angrepene i hjemlandet.

– I begynnelsen var jeg og mine to venner så lykkelige over at vi klarte å flykte fra Syria, men som homofil flyktning er det ikke trygt i Tyrkia. Jeg opplevde å få mange trusler fra IS og andre islamske grupper uten å kunne melde politiet.

Situasjonen til Mardelli er ikke unik i den form at LHBTI-personer på flukt utgjør en særskilt sårbar gruppe, som ofte lever med den reelle frykten av å bli utstøtt eller utsatt for vold. I Tyrkia har situasjonen for denne gruppen forverret seg i de siste årene, der rapporter om hat-kriminalitet som innebærer alt fra sjikane til drap, har eskalert.

– Ja, det finnes homofile i Syria!
For den unge aktivisten var det likevel ikke tvil om at han måtte være seg selv.

I tillegg til å jobbe med Redd Barna da han oppholdt seg i Tyrkia, fortsatte han med sitt engasjement i det syriske LHBTI-magasinet og opplevde at han fikk støtte fra flere hold for sin legning.

– Jeg deltok i Mersin Pride i Tyrkia én gang, og det var overraskende for alle aktivister der at ja, det finnes homofile i Syria! Jeg var også glad for å ha mange folk på laget mitt, ettersom jeg fikk støtte fra kollegene mine i Redd Barna som jeg jobbet for og Kaos GL, den største LHBTI-organisasjonen i Tyrkia. 

Skeiv flyktning til Skeiv Verden
Etter tre år i Tyrkia ankom Mardelli Norge i mars 2016 gjennom FNs gjenbosettingsprogram. Her var det spesielt organisasjonen Skeiv Verden som raskt ble en viktig støttespiller, da han først fikk en praksisplass som nå har ledet til et fast engasjement.

– Skeiv Verden gjør en veldig viktig jobb med tanke på å hjelpe skeive flyktninger og innvandrere. De var utrolig støttende og hjalp meg med å utvide mitt nettverk og å integreres mer i samfunnet.

I Skeiv Verden har Mardelli mulighet til å hjelpe andre LHBTI-personer med liknende erfaringer, og det er et arbeid som betyr mye for ham.  

– Et av Skeiv Verdens arbeidsområder er informere beboere på asylmottak om kjønn og seksuelt mangfold. Prosjektet er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Samtidig ser vi et stort behov for å sikre at det også undervises og tematiseres i voksenopplæringen i mye større grad og mer organisert enn i dag.

For Mardelli er det viktig å få frem at situasjonen for LHBTI-flyktninger i Norge kan forbedres, og han påpeker at det er viktig å sette et søkelys på denne gruppen og forholdene i deres umiddelbare miljø, som voksenopplæring og asylmottak.

– Vi må bli flinkere til å inkludere og oppmuntre skeive flyktninger. Vi må støtte de som trenger det, spesielt de som opplever dobbel diskriminering og mobbing i sitt lokalsamfunn og i storsamfunnet. Dessverre er det ikke så mye fokus på denne gruppen i Norge. Min erfaring er at vi bosetter skeive flyktninger i små kommuner hvor de opplever en stor grad av isolasjon og mobbing, noe som fører til at mange går tilbake inn i skapet. Vi blir ofte kontaktet av de som lider innad i systemet og føler seg utrygge i voksenopplæringen og på asylmottakene. Flere forteller i denne sammenheng at de har blitt fortalt av lærerne og ansatte at de ikke skal fortelle om sin seksuell orientering. Det er det samme som å fortelle noen at de ikke kan være seg selv.

Øker synligheten
I disse dager går dokumentarfilmen «Mr Gay Syria» sin seiersgang på ulike filmfestivaler rundt om i verden. Filmen omhandler en gruppe homofile syriske flyktninger i Tyrkia som bestemmer seg for å arrangere en skjønnhetskonkurranse og gir et innblikk i virkeligheten til en gruppe som ofte glemmes. For Mardelli, som selv har opplevd å være skeiv flyktning i samme land, er dette en viktig film.

– Mr Gay Syria setter fokus på LHBTI-flyktninger generelt, samtidig som den belyser historiene til skeive flyktninger i Istanbul og deres daglige kamp for å være seg selv, spesielt når samfunnet ikke er støttende. Gjennom disse historiene kan folk rundt i verden få vite mer om skeive syriske flyktninger. Det er likevel ikke nok. Vi må få de som fortsatt er der til å snakke om sine erfaringer og historier når de har kommet til et tryggere sted, og vi må lære fra dem og støtte dem. 

For Mardelli er det viktig å gjøre nettopp dette. Tørre å stå frem som det man er og å snakke om egne erfaringer

– Vi som har flyktet fra forfølgelse og diskriminering, trenger ikke være skamfulle og redde, for nå bor vi i et land hvor det er ulovlig å diskriminere.