Arbeidsledigheten blant innvandrere faller

Hvilke prosesser er det som fører til at personer med ulik etnisk bakgrunn ansettes ved ulike arbeidsplasser? Dette skal forskes på gjennom FirmStrat-prosjektet (illustrasjonsbilde).
Foto: Jessica Watkins
6,1 prosent av innvandrerne i Norge var registrert som helt arbeidsledige i første kvartal i år, noe som er ett prosentpoeng lavere enn i fjor.

Men ledigheten er likevel mer enn tre ganger så høy som i resten av befolkningen, der den registrerte ledigheten er 1,8 prosent.

For resten av befolkningen var nedgangen på et halvt prosentpoeng i samme periode, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram tidligere i dag.

Ledigheten for innvandrere fra Afrika er nå 10,2 prosent, mens den er 6,4 prosent for innvandrere fra Asia. Det er et fall på henholdsvis 0,9 og 1 prosentpoeng siden i fjor.

SSB påpeker at ledighetsnivået for afrikanske innvandrere må ses på bakgrunn av den store andelen flyktninger i denne gruppen.

Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa har høyere registrert ledighet enn innvandrere fra Asia med 7,1 prosent. Ledigheten er lavest blant innvandrergruppene fra vestlige land med 3,4 prosent for vest-europeere og 2,4 prosent for innvandrere fra nordiske land.

Færrest ledige innvandrere finner vi i Troms med 3,4 prosent, mens Østfold hadde den høyeste ledigheten med 7,9 prosent.

For gruppen 15 til 29 år, som utgjør de fleste norskfødte med innvandrerforeldre, var den registrerte ledigheten på 3,4 prosent i årets første kvartal. Det er halvparten av nivået for innvandrere i samme aldersgruppe der ledigheten er 6,8 prosent. I befolkningen for øvrig i alderen 15 til 29 år ligger ledigheten på 2,6 prosent.

(©NTB)