Maryam Trine Skogen tilbake til kristendommen

Foto: Arkiv.
Foto: Kristian Fabrizio Mendoza
For 12 år siden konverterte Maryam Trine Skogen til islam. 

– Jeg er tilbake som medlem av Den norske kirke. En kirke jeg er født inn i via mine foreldre, bært til dåp, gikk selv frivillig til konfirmasjon og et fellesskap som hele livet har vært troen og livets ryggrad, der det sekulære kom til kort. Slik starter et lengre innlegg som Mariyam Trine Skogen har lagt ut tirsdag. 

Skogen konverte til islam for 12 år siden, og har vært en aktiv samfunnsdebattant som forsvarte retten til å hijab og retten til ikke å bruke hijab. Hun støttet ideen om en feministisk moské i Oslo.

Tidlig i 20-årene flyttet Maryam Trine til Oslo der hun ble kjent med muslimer som praktiserte religionen i større grad enn andre hun kjente fra før. Hun lærte seg arabisk og fikk sans for islam når det oppstod politiske og religiøse diskusjoner. Samtidig var hun også spirituelt søkende i alternative miljøer.

Maryam Trine har besøkt muslimske land og sett hvordan religionen er del av dagliglivet med å hjelpe familien og gi mat til fattige. Og hun har fastet under ramadan i Norge for å se hvordan det var.

– Det er et veldig sterkt, religiøst virkemiddel og du får en økt spirituell kontakt, uttalte hun til Dagen. 

Skogen startet å studere teologi for 2 år siden. For et år siden forlot hun det islamske forbundet.

– Det kommer jevnlig henvendelser fra folk som spør om jeg har «blitt kristen» eller «forlatt islam». Svaret er at ting skjer når man begynner å studere teologi. Utdannelse gjør noe med deg, og det å gå dypt inn i historie, kultur og dogmatikk gjorde at jeg ble bedre kjent med meg selv. Hele min etikk, tankegang og spiritualitet er forankret i den luthersk-evangeliske arven. Mine forsøk på å reformere islam har vært like mye motivert av feminisme, og modernisme, som av frelseren selv. Det var meg ukjent for to år siden, skriver Skogen i Facebook-innlegget tirsdag.

– Jeg vil skrive, mer enn nå. I avisen ja, men også bøker. Etter hvert blir det både andakter og prekener, fordi jeg skal få være (preste)vikar noen ganger det neste året. Men jeg vil ikke diskutere for å si at andre tror feil. Bare for å inspirere de som vil ha det. Der er alle velkomne, skriver hun videre.