Fribykunstner laget politisk satiretegning om Iran

Satiretegner Ali Dorani ser det som viktig å bli stilt ut som politisk tegner på Eidsvolls plass.
Foto: Bengt Sigve Heggebø
Stortinget åpnet en utstilling med avistegninger og politiske karikturer på Eidsvolls plass. Et av bidragene kom fra fribykunstneren Ali Dorani, som satiriserte den politiske situasjonen i opprinnelseslandet Iran.
0Shares

Satiretegneren har siden 2017 vært bosatt i Stavanger, der han ankom gjennom ICORNs program for forfulgte kunstnere og forfattere.

Utrop snakket med fribykunstneren like før han skulle ut på et nytt oppdrag.

– For meg er dette en stor ære, siden jeg er en av de yngste tegnerne i utstillingen. Spesielt viktig har det vært for meg å få anerkjent en politisk karikatur, sier han til Utrop.

Ayatollah med småraketter

Tegningen hans “Scream Part 4” viser Irans høyeste leder, Ayatollah Ali Khamenei med et lurt blikk, og flere småraketter i en boks. I bakgrunnen kan man skimte New York. Formen og fargene viser en viss likheter med Edvard Munchs “Skrik”.

– Tegningen er en av flere “Skrik”-relaterte tegninger, og sikter til Irans atomvåpenprogram.

Utstillingen vil holdes utenfor Stortinget i to- tre uker, hvor tegningene vil være tilgjengelige for forbipasserende.

– Flere av tegningene vil også være utstilt inne på Stortinget, sier kunstneren.

Ekstra anerkjennelse

For en kunstner med kort botid i Norge er det spesielt gjevt å få sine tegninger utstilt inne i og utenfor Norges nasjonalforsamling.

– For meg er dette et bevis på at norske parlamentarikere anerkjenner min politiske kunst. Spesielt viktig er dette med tanke på den nåværende situasjonen i Iran. Jeg håper mange får sett tegningen, spesielt andre eksil-iranere som holder protester utenfor Eidsvolls plass. For meg er det viktig at tegningen skaper samtaler og bevissthet, sier Dorani.

Symbolverdi rundt stortingspresident

– Hva slags symbolverdi ser du i at en stortingspresident med iransk bakgrunn åpnet utstillingen?

– Gharahkhani har iransk familiebakgrunn, men han er jo en norsk politiker. Samtidig har han og familien flyktet fra Iran. Selvsagt har dette en viss symbolverdi, når et land har så mye frihet at en flyktninggutt kan ende opp med å bli topp-politiker og landets parlamentspresident. For norsk historie er dette verdifullt.

Inntil nylig ville ikke Dorani gå i båsen som “politisk kunstner”, noe som har endret seg.

– Jeg ville ofte ikke kommentere den politiske situasjonen i Iran. Når jeg fikk spørsmål fra journalister nektet jeg ofte å på hvorfor jeg nektet å kommentere. Nå, med det som har skjedd i landet, og samtidig som tegningene mine er blitt anerkjent som politisk kunst, har jeg måttet revurdere mitt kunstneriske synspunkt. Nå er jeg nødt til å stå opp for mitt folk. For meg er dette en ny erfaring, og ser med glede å kunne dele nye sider av meg selv og kunsten.

Tegninger som maktkritikk

Karikaturtegninger har vært en del av kunstsamlingen på Stortinget siden 90-tallet, men først de par siste årene har man fornyet utstillingen årlig. Siden 2021 har Stortinget hatt en avtale med Avistegnernes hus om hvert år å stille ut ti avistegninger fra året som gikk.

– Avistegninger hører hjemme i demokratiets hjerte, sier Stortingets første visepresident, Svein Harberg, som åpnet utstillingen, til NTB.

Kunstutvalget har plukket ut ti avistegninger fra et utvalg på om lag 20 tegninger som Avistegnernes hus har gjort for Stortingets kunstutvalg.

Leder av Stortingets kunstutvalg Tone Wilhelmsen Trøen tar selfie sammen med avistegner Egil Nyhus (Foto: Stortinget).
Foto : Stortinget

– Alle tegningene holder høy kvalitet, og vi  lar oss imponere over både kreativitet, egenart og ikke minst over hvor poengterte de er, sier lederen av Stortingets kunstutvalg, Tone Wilhelmsen Trøen, til NTB

Stortingspresident Masud Gharahkhani er en av dem som er karikert i utendørsutstillingen.

– Når vi nå har gjort disse tegningene tilgjengelige utenfor Stortinget, viser vi at dette er maktkritikk som det skal være rom for, sier Gharahkhani til NTB.