Halvparten flerkulturelle søkere til ny stilling i Kulturrådet

I Kulturrådet foregår nå en utvelgelsesprosess hvor man skal finne saksbehandler til minoriteter og mangfold. Rundt halvparten av søkerne har ikke-norsk bakgrunn.
Foto: Claudio Castello
Kulturrådet behandler i disse dager søknadene til den nyopprettede stillingen som saksbehandler for minoriteter og mangfold. 

Kulturrådet ser etter en ny kollega til arbeidet med å fremme mangfold, likestilling, ytringsfrihet og toleranse. 

Slik begynner stillingsannonsen som ble lagt ut tidligere i vår, og hvor søknadsfristen var 28. april. 

Espen Hernes, avdelingsdirektør for Kulturavdelingen i Kulturrådet, forteller at rundt halvparten av stillingssøkerne har annen bakgrunn enn etnisk norsk.

Våre ambisjoner er nå å styrke arbeidet på dette feltet, som vi mener er en svært viktig sak

– Sålangt er det 96 søkere til stillingen. 27 stykker har krysset av for innvandrerbakgrunn og 22 har oppgitt annet statsborgerskap enn norsk. Status er at intervjuer pågår i disse dager.

– Vi har løftet mangfold frem som et av våre innsatsområder for 2019 og vil utvikle dette videre, sier Espen Hernes, avdelingsdirektør for Kulturavdelingen i Kulturrådet.
Foto : Ilja Hendel

Overført ansvar

– Hvorfor har Kulturrådet opprettet denne stillingen? 

– Kulturrådet fikk fra 2019 overført ansvaret fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for forvaltningen av en tilskuddsordning for nasjonale minoriteter og en tilskuddsordning for kollektiv oppreising til romanifolket/taterne. Dette er utgangspunktet for økt ressurs- og kompetansebehov til dette arbeidsområdet.

Stillingskravene er klare for kandidaten som vil bli valgt ut.

– I utlysningen for stillingen beskrives at hovedoppgaven er arbeidet med nevnte ordninger, samtidig som ressursen vil inngå i et bredere arbeid i Kulturrådet med mangfold og inkludering. 

Sterkere satsing

Hernes fremhever at oppgavene nevnt over er nye oppdrag som vil inngå i en bredere satsing på mangfold og inkludering i Kulturrådets arbeid med kultursektoren. 

Han viser også til stortingsmeldingen Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida, der flere av målene er relevante for styrking av arbeidet med mangfold og inkludering

– Våre ambisjoner er nå å styrke arbeidet på dette feltet, som vi mener er en svært viktig sak. Vi har løftet dette fram som et av våre innsatsområder for 2019 og vil utvikle dette videre. Med i bildet er at Kulturrådet er prosjektleder for et nordisk prosjekt som skal omhandle kulturlivets rolle i arbeidet med integrering og inkludering av flyktninger og nye nordboere. Prosjektet er en av Norges hovedsatsinger i forbindelse med formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017 og løper til og med 2019. Prosjektet gir verdifull kunnskap og erfaring og gir et godt utgangspunkt for vårt videre arbeid, forteller Hernes.