Intro er best for menn

0Shares
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

Anniken Hagelund fra Fafo sier at kommunene må bli flinkere til å samarbeide og å lære av hverandre. De må også planlegge bedre når de bosetter flyktningene.

Libe Rieber-Mohn, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, (AID), sier til Utrop at departementet ønsker å finne ut hvorfor kvinner sliter mer enn menn med å komme i arbeid.

Hun mener at deltakere med helseproblemer må få et bedre tilbud. De som jobber på sykehus og legesentre i kommunene må samarbeide bedre. Oslo kommer dårligst ut av alle fylkene med bare 40 prosent i arbeid eller utdanning, mens Finnmark er best med 72 prosent.

Inkluderings- og Mangfoldsdirektoratet IMDi vil forbedre utdanningen for rådgiverne i introduksjonsprogrammet for å få bedre resultater.

Integrering på små steder virker godt.

Kultursjef Signe Marie Kittelsaa i Vinje i Telemark sier at alle etater i kommunen samarbeider. Det er nok lettere å integrere flyktninger på små steder, mener hun.