Klimatoppmøte sett fra Sør – fra Bali til Poznan

0Shares

Open seminar on the climate conference in Poznan, Poland: for program in English, please visist our web pages www.utviklingsfondet.no

Åpent seminar:

Klimatoppmøte sett fra Sør – fra Bali til Poznan.

om klimaforhandlingene i Poznan, Norges agenda, Sør-landenes krav og veien videre.

FN leder arbeidet med å lage en ny klimaavtale som skal erstatte Kyoto-protokollen. Avtalen skal diskuteres på klimatoppmøte i Poznan, Polen, i desember og skal etter planen vedtas i København neste år. Hva vil Norge bidra med for å møte klimautfordringene til fattige land, og hvilke krav stiller land i Sør selv til forhandlingene?

Klimaendringene vil gjøre de fattige i utviklingsland enda mer sårbare enn de er i dag. Det er dette Utviklingsfondet, Regnskogsfondet, WWF, Norges Naturvernforbund, Miljøagentene, Fremtiden i våre hender og Spire sammen setter fokus på i felleskampanjen «Klima sett fra Sør».

Språk: Norsk (unntatt Saleem Huq), men mulighet for tolking til engelsk.

Seminaret er gratis og åpent for alle, men vi oppfordrer alle til å melde seg på til [email protected] slik at vi kan beregne lunsj og plass til alle.

Spire arrangerer eget kveldsseminar på Blindern i Oslo om samme tema for de som ikke kan komme på dagtid. Program finner du her.

Program for seminaret:

09:00

Videosnutt: Barn fra mange land intervjues om klimaproblemet på FNs Barnekonferanse Tunza.

09:10

Velkommen: Konferansier Elin Enge, daglig leder i ForUM for Utvikling og Miljø.

09:15

Åpning – Klimakrisen i et globalt perspektiv.
Jan Egeland, direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

09:30

Norges rolle i Polen, hva bør vi gjøre og hva skal til for at rike land skal forplikte seg i Polen? Perspektiver på klimakrisa på toppen av fattigdomskrisa for land i Sør.
Inga Marte Thorkildsen, miljøpolitisk talsperson for SV.

09:50

Hva må skje i Poznan for at forhandlingene skal være i rute til ny klimaavtale i København 2009?
Mona Aarhus, representant for Norges forhandlingsdelegasjon.

10:10

Pause og videosnutt fra FNs barnekonferanse.

10:30

Klimaforhandlingene sett fra Sør. Hva vil være de viktigste temaene for utviklingsland i Poznan?
Saleem Huq, leder for klimagruppen ved International Institute for Environment and Development, tidligere leder for Bangladesh Centre for Advanced Studies (BCAS).

11:15

Lansering av ny rapport “Financing the cost of climate change: Two perspectives on who, what and how”, utgitt av Forum for Utvikling og miljø, Utviklingsfondet og Centre for Environmental Policy and Advocacy (Malawi).
Martine Dahle Huse, Utviklingsfondet/ForUM

11:15

Økologisk lunsj med blant annet fotoutstilling og visning av korte klimafilmer.

12:10

Klimatilpasning – neste skritt i kampen mot klimaendringene. Hva bør skje på klimatoppmøtet?
Gitte Motzfeldt, Utviklingsfondet.

12:30

Hvordan redusere risikoen for fordrivelse og flukt som følge av klimaendringer?
Vikram Kolmannskog, Flyktningehjelpen, som deltar i FNs Høykommisær for flyktningers delegasjon på klimatoppmøtet.

12:50

Hva skjer med skogmilliardene? Skogspørsmålet på klimatoppmøtet.
Lars Løvold, Regnskogfondet.

13:10

Hvem skal kutte hvor mye? Hvem skal betale hva? Greenhouse Development Rights som ny nøkkel til global byrdefordelingen i klimaspørsmålet.
Harald Nyeggen Sommer, Kirkens Nødhjelp.

13:30

Avsluttende kåseri av Tania Michelet, forfatter av boken «Afrika er ikke for alle»

19:00

Spire, Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon arrangerer kveldsdebatt om klima og utvikling:

Panel:
Nina Dessau, Global Migrants for Climate Action; Aksel Nærstad, Utviklingsfondet; Asbjørn Torvanger, CICERO; Jens Aas-Hansen, Kirkens Nødhjelp

www.spireorg.no

Underveis i programmet: Korte videosnutter fra FNs Barnekonferanse Tunza, der barn er intervjuet om klimaendringene og de har klare råd til statsledere i hele verden v/ Miljøagentene. I underetasjen er det stands, videoframvisning og informasjon fra alle organisasjonene om klimaarbeid.

Seminaret er en del av informasjonskampanjen «Klima sett fra Sør» som er et samarbeid mellom Utviklingsfondet, Regnskogfondet, WWF, Norges Naturvernforbund, Miljøagentene, Fremtiden i våre hender og Spire. ForUM og Kirkens Nødhjelp er medarrangører. Kampanjen er finansiert av Norad.

For mer info:
Utviklingsfondet
Grensen 9b, 0159 Oslo, Norway
[email protected]
23 10 95 83 / 958 00 461