Forskere skal snakke med 150 elever på Kuben videregående skole. (Illustrasjonsfoto)
Foto: Jeanette Sandbæk Håland
Elever med kort botid er mye borte fra skolen. Hvorfor er det slik? Det vil Oslo kommune finne ut.

Oslo kommune vil vite mer om elever fra andre land på videregående skole. Derfor samarbeider kommunen med forskere om et nytt prosjekt. I prosjektet skal forskere snakke med elever på Kuben videregående skole. Forskerne skal intervjue elever som har bodd kort tid i Norge.

– Disse elevene kan ha problemer med å gjennomføre videregående skole, men vi vet ikke hvorfor. Vi tror én grunn kan være problemer med helsa. En annen grunn kan være opplevelsene deres før de kom til Norge. Vi ønsker å finne ut mer om helsa til elevene. Vi skal snakke med 150 elever på Kuben videregående skole.

Det sier Aida Kreso. Hun jobber for Helseetaten i Oslo kommune, og hun er leder for prosjektet. Forskere fra Folkehelseinstituttet samarbeider med Oslo kommune om prosjektet.

– Viktig at unge deltar i samfunnet
Forskerne skal spørre elevene om venner, trivsel, psykisk helse og kosthold. De vil bruke tolk når det er nødvendig.

Aida Kreso i Helseetaten i Oslo er prosjektleder i et nytt prosjekt om ungdom med kort botid.

– Det at unge deltar i samfunnet, er viktig. Da trives de bedre og er friskere. Derfor vil vi vite hva elevene gjør i fritiden. Vi vil finne ut mer om hva kommunen kan gjøre for ungdommene. Det er viktig at ungdommene føler seg som en del av samfunnet.

Forskerne skal også snakke med lærere i Oslo. Lærerne skal gå på kurs. De skal lære mer om hvordan de kan snakke med elevene om psykisk helse.

– Vi har utviklet et undervisningsmateriell som heter Sunn start. Vi vil gjøre det lettere for lærerne å snakke med ungdommene om psykisk helse. Opplegget er lett å bruke. Språket er lett å forstå. Vi mener at det er elevene som vet mest om sitt eget liv. Lærerne skal veilede dem, ikke fortelle dem hva de må gjøre.