Hvem synes du fortjener årets St. Hallvard-medalje?

I fjor fikk Sissel Rønbeck (til venstre) og Ida Fossum Tønnesen den store æren av å motta St. Hallvard-medaljen. Byens høyeste utmerkelse ble overbrakt av ordfører Marianne Borgen. Nå venter Oslo Bystyre spent på forslag til årets kandidater.

Helt siden 1956 har Oslo kommune delt ut medaljen til “personer som har gjort en særlig verdifull innsats for Oslo kommune eller på en annen måte gjort seg fortjent til byens påskjønnelse”, slik det heter i statuttene. Det varierer fra år til år hvorvidt en eller flere personer mottar medaljen. I fjor fikk Ida Fossum Tønnesen og Sissel Rønbeck den store æren – Tønnesen for sitt mangeårige engasjement og utrettelige innsats for byens elver og bekker, Rønbeck for sitt initiativ til et omfattende handlingsprogram for området langs Akerselva.

I år er bystyret særlig interessert i å få forslag til personer  med minoritetsbakgrunn.

Frist for å sende inn forslag er 1. mars. Alle innbyggere i Oslo kan foreslå kandidater. Det er bare å sende en mail til [email protected] innen fristen. I mailen skal du skrive hvem du synes fortjener utmerkelsen og hvorfor.

Medaljen og diplomet utdeles av ordføreren i Oslo rådhus. Det er tradisjon for at St.Hallvard-medaljen utdeles på en dato like før eller etter St.Hallvarddagen, 15. mai.