Regjeringen halverer inkassosalærer

Endringene vil tre i kraft 1. oktober.
Regjeringen setter ned purregebyrer og inkassosalærer. For krav opp til 500 kroner halveres inkassosalærene til 175 kroner.

Også salærene for høyere krav er redusert. Gebyrene for purringer og inkassovarsler er redusert fra 70 til 35 kroner.

Satsene reduseres fordi automatisering har ført til at kostnadene knyttet til inndriving av inkasso har sunket betraktelig.

– Vi er i gang med et omfattende arbeid med inkassoregelverket og har sendt en helt ny lov og forskrift på høring. Siden det vil ta tid før dette kan tre i kraft, har vi nå i første omgang fått redusert gebyrene og salærene folk må betale, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

De vedtatte endringene vil tre i kraft 1. oktober.