– Flere tilbud for sårbare barn er tilbake – men færre oppsøker dem

Særlig tilbudene som er viktige for funksjonshemmede barn har hatt et sterkt redusert tilbud gjennom hele koronaperioden etter 12. mars.
Foto: Memox
Stadig flere tjenester for barn og unge er tilbake i normal drift etter koronanedstengingen. Men det er fortsatt færre enn vanlig som bruker tjenestene.

Det viser den sjette rapporten om temaet fra koordineringsgruppa som ledes av Bufdir. Da skoler og en rekke andre offentlige tilbud måtte stenge på grunn av koronapandemien 12. mars, uttrykte mange tidlig bekymring over hvordan dette ville gå utover sårbare barn.

– Jeg er fornøyd med at mange tjenester er tilbake i tilnærmet normal drift. Det er tydelig at kommunene jobber godt for å få dette til, sier fungerende barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse (KrF).

– At færre barn og unge enn vanlig benytter seg av tilbudene bekymrer meg og er noe jeg vil følge med på framover, sier Lindtveit Røse.

Særlig tilbudene som er viktige for funksjonshemmede barn har hatt et sterkt redusert tilbud gjennom hele koronaperioden etter 12. mars. Fritidstilbud, støttekontakter, og ulike dagtilbud ble stengt tidlig og startet opp sent. Kommunene melder at de prøver å komme i gang igjen nå, men at det også er vanskelig med smitteberedskap og ferieavvikling i bildet.

– Jeg håper vi går inn i en sommer der vi alle tar litt ekstra vare på
hverandre, og særlig de vi vet kan være ekstra sårbare. Jeg vet at mange
organisasjoner og ildsjeler står på for å gi barn og unge et godt sommertilbud, og det betyr mye for mange, sier Lindtveit Røse.