UDI: Kraftig nedgang i antall asylsøkere

Ifølge Frode Forfang i UDI kommer Norge ikke til å klare å fylle kvoten på 3.000. flyktninger i år.
Foto: Udi
Det har vært en kraftig nedgang i antall asylsøkere til Norge etter at koronatiltakene ble innført i mars.

UDI-direktør Frode Forfang holdt torsdag en pressekonferanse om nedgangen og fremtidsutsiktene for kommende år.

Ifølge Forfang kommer Norge ikke til å klare å fylle kvoten på 3.000 flyktninger i år. UDI venter at det totalt blir mellom 2.000 og 2.500 nye flyktninger til Norge i 2020.

Asyltallene for april og mai var en firedel av det som er vanlig. I juni har tallene gått litt oppover igjen, og UDI venter at de vil fortsette å stige fremover.

De fleste som har fått innvilget asyl i Norge i månedene etter nedstengningen, befant seg allerede i Norge fra før.

Flere asylsøknader i EU i 2019 enn året før

Antall asylsøknader i EU økte med 11 prosent i 2019 sammenlignet med 2018, ifølge EUs asylstøttekontor (EASO).

Det ble til sammen levert inn 738.000 asylsøknader i 2019, mot 666.000 i 2018.

2019-tallet ligger på samme 2017-nivå, ifølge EU.

Det var flest syriske statsborgere som søkte asyl. Tyskland, Frankrike og Spania mottok flest søknader.