Hva er risikogruppa?

Eldre er en av gruppene med størst risiko under korona-pandemien.
Foto: Arkiv
Noen mennesker har spesielle sykdommer. Da kan de bli veldig syke av korona-viruset. Vi sier at disse menneskene i risikogruppa. Risiko betyr fare. Du er også i risikogruppa hvis du er over 65 år gammel.

Tekst: Norsk Folkehjelp Oslo, OASEN Kvinne Krysser Grenser. Forenklet norsk: Are Moum
Vogt

Det finnes to risikogrupper. Den første gruppa er de med litt større fare for å bli veldig syke.
Den andre er de med større fare for å bli veldig syke.
Litt større fare (første risikogruppe):
A. Hvis du er mellom 65 og 80 år (og særlig fra 70 år)

B. Hvis du er 50-65 år og har én av disse kroniske sykdommene:

 • hjerte- og karsykdommer (men ikke høyt blodtrykk som er godt kontrollert)
 • sykelig overvekt (veldig tjukk)
 • diabetes (sukkersyke)
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk lungesykdom (men ikke astma som er under god kontroll)
 • kronisk leversykdom
 • får immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende
  behandling ved auto immune sykdommer

Større fare (andre risikogruppe):
A. Over 80 år.

B. Beboer på sykehjem.

C. Hvis du er 66-80 år og har én av disse sykdommene, ELLER du er 50- 65 år og har to
eller flere av disse sykdommene:

 • hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • sykelig overvekt (veldig tjukk)
 • diabetes (sukkersyke)
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk lungesykdom (men ikke astma som er godt kontrollert)
 • kronisk leversykdom
 • får immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved auto immune sykdommer

D. Alvorlig helsetilstand, uansett alder:

 • Personer med aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot
  kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller
  kjemoterapi).
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt
  hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS)
 • medfødt immunsvikt i ustabil fase som medfører risiko for alvorlige
  luftveisinfeksjoner
 • blodsykdommer som gir immunsvikt
 • organtransplantasjon
 • hiv-infeksjon med lavt CD4-tall
 • betydelig nedsatt nyrefunksjon eller leverfunksjon
 • annet, vurdert av lege

Kilde: Folkehelseinstituttet (FHI)