Lanserer fredskonferanse om mangfold og inkludering

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide åpner fredskonferansen Oslo Pax: Diversity Matters i høst. I år vil konferansen ha ekstra fokus på inkludering.
Foto: ImageLink Photography/Dennis Kan
Nobels fredspris lanserer fredskonferansen Oslo Pax under tittelen "Diversity Matters: Gender and inclusion in peace and war".
1Shares

Tid: 7. oktober 2020
Sted: Nobels Fredssenter

To dager før Nobels fredspris for 2020 blir kunngjort går fredskonferansen Oslo Pax: Diversity Matters av stabelen på Nobels Fredssenter. Konferansen handler om hvordan næringslivet, beslutningstakere og sivilsamfunn kan arbeide sammen for å nå målene om likestilling og mangfold.

Fredskonferansen åpnes av utenriksminister Ine Eriksen Søreide 7. oktober. I år markeres 20-årsjubileet for FN-resolusjonen om Kvinner, fred og sikkerhet, og 25-årsjubileet for Beijingplattformen, som staket ut kursen for arbeidet med likestilling verden over.

– Næringslivet har en viktig rolle å spille i å bygge demokratiske og fredelige samfunn. For å nå målene om likestilling og mangfold, og for å sørge for at kvinner over hele verden får innflytelse og beskyttelse, trenger vi samarbeid og partnerskap mellom privat sektor, sivilsamfunn og beslutningstakere. Derfor inviterer vi medlemmer av ulike sektorer til å møtes og snakke sammen. Vi tror det er slik fremtidens løsninger blir skapt, sier Nobels Fredssenters direktør Kjersti Fløgstad via en pressemelding

Oslo Pax: Diversity Matters er en hybrid-konferanse som foregår både på Nobels Fredssenter i Oslo og digitalt over hele verden. Blant talerne er fredsprisvinnerne Jody Williams og ICANs direktør Beatrice Fihn, tidligere direktør for inkludering i Netflix, Michelle King og den libyske fredsaktivisten Hajer Sharief.