– Alle som får økonomisk sosialhjelp, må møte opp til aktiviteter for å få penger, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.
Foto: Studentersamfunnet Bergen
Regjeringspartiet Høyre ønsker at alle som får økonomisk sosialhjelp må være i aktivitet hver hverdag.

Før har bare personer under 30 år hatt aktivitetsplikt. Nå vil Høyre at også personer over 30 år skal ha aktivitetsplikt. Aktivitetsplikt betyr at de må  møte opp til aktivitet hver hverdag.

Høyres pressekontor sier til Utrop at aktivitetene kan være mange ting. Det kan være småjobber eller å trene til større oppgaver. Aktivitetene kan også være forskjellige tiltak som gjør at de lettere får jobb senere. Hvis de ikke vil være med på noen aktiviteter, skal de ikke få økonomisk sosialhjelp. Nav skal gi dem aktiviteter. Høyre vil at også det å fullføre videregående skole kan være en del av aktivitetsplikten.

– Alle som får økonomisk sosialhjelp, må møte opp til aktiviteter for å få penger, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til NRK.

Ikke enig med Høyre

Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV, er ikke enig med Høyre. Hun sier at mange av tiltakene fra NAV er for dårlige.  Hun kaller det innholdsløst tvangsarbeid. Hun sier også at mange som får sosialhjelp ikke får hjelp fra Nav til å få seg jobb.

Aktivitetsplikten hjalp ikke

I 2017 gjorde regjeringen en lovendring. Lovendringen betød at personer under 30 år må være i aktivitet for å få sosialhjelp. I 2018 viste tall fra NAV at lovendringen ikke hadde hjulpet. Det var like mange uten jobb som før. Like mange fikk sosialhjelp selv om de hadde aktivitetsplikt.

Høyre har lenge slåss for at alle skal ha aktivitetsplikt. Fredag sa arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen at både personer under 30 år og over 30 år skal ha aktivitetsplikt.

Nav får ansvar for å legge til rette for aktiviteter.

ORDFORKLARINGER
Aktivitetsplikt: plikt til å gjøre forskjellige aktiviteter.
Tiltak: her: ting Nav bestemmer at personer som får sosialhjelp må gjøre for å få hjelp
Sosialhjelp: penger fra staten til voksne personer som ikke har noen penger selv, som ikke har inntekt eller trygd.
Fullføre: gjøre ferdig.
Innholdsløst tvangsarbeid: arbeid man må gjøre som ikke har noen mening. Meningsløst arbeid.
Tiltak: aktiviteter.
Lovendring: forandre loven.
Legge til rette for: gjøre det mulig.