Munnbindpåbud i Oslo: Politiet kan bøtelegge passasjerer

korona
Munnbindpåbudet gjelder på alle offentlige transportmidler og på alle innendørs stasjonsområder når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende. Påbudet vil i første omgang vare i 14 dager.
Foto: Pixaby
Politiet kan, men vil i utgangspunktet ikke straffe folk som bryter munnbindpåbudet i Oslos kollektivtrafikk. Kommunen eller Ruter har ikke sanksjonsmuligheter.
26Shares

Politiet i Oslo opplyser at de tar de nye smittevernreglene i Oslo til etterretning. De vil håndheve dem innenfor rammen av deres daglige tjeneste, men at de i utgangspunktet ikke igangsetter egne smittevernkontroller.

– Hvis råd og henstillinger ikke følges, kan politiet gi pålegg for å sikre at reglene overholdes. Åpenbare og gjentatte brudd på smittevernloven vil kunne bli anmeldt, opplyser stabssjef Harald Nilssen i Oslo politidistrikt.

Munnbindpåbudet gjelder på alle offentlige transportmidler og på alle innendørs stasjonsområder når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende. Påbudet vil i første omgang vare i 14 dager.

– Det vil ikke bli etablert et særskilt håndhevingsregime for kontroll av overholdelse av regelverket. Kommunen har heller ikke hjemmel til å sanksjonere manglende bruk av munnbind, heter det i forskriften.

– For at tiltaket skal ha ønsket effekt, er vi derfor avhengig av at den enkelte som reiser med offentlig transport, tar ansvar og følger påbudet, heter det i forskriften.

Barn under 12 år er ikke omfattet av påbudet. Personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, er heller ikke omfattet.

Operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt sier at politiet ikke kommer til å gå inn på trikkene for å sjekke at folk har munnbindet på plass.

– Det har vi ikke kapasitet til. Dersom det blir meldt om store problemer, så får vi revurdere, men vi kommer i utgangspunktet ikke til å bruke ressurser på det, sier Iversen til NTB tirsdag formiddag.

– Vi kommer ikke til å straffe folk som ikke bruker munnbind, sier han.

– Vi kan ikke nekte folk plass, sier kommunikasjonssjef Sofie Bruun til Dagsavisen.

De har heller ikke andre sanksjonsmuligheter, påpeker hun. Med en pågående vekterstreik kan ikke Ruter sette inn vektere for å passe på at folk overholder påbudet.

Helsebyråd i Oslo Robert Steen (Ap) setter sin lit til at folk vil oppleve det som straff nok om politiet ber folk uten munnbind gå av trikken eller T-banen.

– Jeg antar at det er kjipt nok om du sitter på en trikk uten munnbind, og så kommer politiet og tar deg ut. Det er ikke noe hyggelig. Bare den sosiale opplevelsen vil være en straff som er kraftfull nok til at du neste gang tar på deg munnbindet, sa Steen mandag.