– Dersom man skal vaksinere en kvinne som planlegger å bli gravid, bør man legge opp til at hun kan vente med å bli gravid til hun er fullvaksinert.
FHI anbefaler kvinner som planlegger å bli gravide, til å vente til det har gått én uke etter siste dose av koronavaksine er satt.

Det generelle rådet fra helsemyndighetene har hele tiden vært at gravide ikke skal gis koronavaksine fordi vaksinene ikke er blitt testet på gruppen. På samme vis vil heller ikke barn under 18 år bli vaksinert.

Søndag sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet til VG at de som planlegger å bli gravide, bør vente til etter at vaksinene er satt.

– Dersom man skal vaksinere en kvinne som planlegger å bli gravid, bør man legge opp til at hun kan vente med å bli gravid til hun er fullvaksinert, altså en ukes tid etter andre dose. Da har kvinnen best mulig beskyttelse mot koronasykdom før hun blir gravid, sier han.

Ved Oslo universitetssykehus bes imidlertid de ansatte om å følge enda strengere regler. Ifølge overlege Ragnhild Raastad ved avdeling for smittevern rådes de til å unngå graviditet både i vaksinasjonsperioden og i fire uker etterpå, tre uker lenger enn hva FHI anbefaler.

– Vi har gode smittevernrutiner og mener foreløpig at risiko for smitte ikke er så stor at det veier opp for usikkerheten disse kvinnene kan komme til å oppleve om de skulle bli gravide kort tid etter vaksinering, sier Raastad.