Mandag blir det gult nivå på videregående skoler i Oslo

Nå får elevene på videregående ha felles undervisning med hele klassen igjen selv om de ikke kan sitte så tett sammen som på bildet her.
De videregående skolene i Oslo har vært på rødt nivå siden 10. november. Fra mandag 15. februar blir nivået gult. Også fritidsklubbene åpner igjen på mandag.

Mer vaksinering, bedre kontroll med importsmitte og lavere smittetall er grunnene til dette. Fritidsklubbene blir åpnet for ungdom i videregående skole og eldre. Dette sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

I forrige uke gikk nivået ned fra rødt til gult for barnehager, barneskoler og ungdomsskoler. Fra mandag 15. februar kommer også de videregående skolene på gult nivå.  Det er første gang på tre måneder.  Johansen sier at de trengte mer tid for å vurdere situasjonen for elevene i videregående.

– Det er større smitterisiko blant de eldre ungdommene. Åpne, videregående skoler skaper økt mobilitet, siden elevene reiser mer på kryss og tvers av byen, sier han.

Skolene får et par dager på seg til å gjøre seg klare til gult nivå. Nå får elevene igjen ha felles undervisning med hele klassen. Det er første gang på tre måneder.

– Smittesituasjonen i Oslo fortsetter å utvikle seg i en positiv retning. De faglige rådene vi får, fra både Folkehelseinstituttet og våre egne fagmiljøer, er tydelige på at det nå er forsvarlig å gå til gult nivå også i videregående, sier Johansen.

Nivåer på videregående skole

(kilde: Utdanningsdirektoratet)

Grønt nivå: Ingen syke skal møte på skolen. God hygiene. Ikke håndhilse og klemme.

Gult nivå: Samme som grønt pluss dette:
Hele klasser kan ha undervisning sammen. Eller bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste elever de jobber sammen med. Utenfor klasserommene bør elever og ansatte holde en meters avstand i alle situasjoner. Unngå trengsel og store samlinger.

Rødt nivå: Ikke håndhilse og klemming. God hygiene. I videregående skoler blandes elevene i ulike fag og det er derfor ikke mulig å innføre kohorter. Det er særlig viktig at de øvrige smitteverntiltakene blir gjennomført.

Elevene bør møte til skolen til forskjellige tider og på forskjellige steder.

Elevene må holde avstand til hverandre hele tiden, både i klasserommene og  i friminuttene. Pauser bør være ute. Ved felles kantine bør det sikres avstand mellom elever. Bruk av offentlig transport til og fra skolen bør begrenses.

Trenger du mer detaljert informasjon eller jobber du i videregående skole? Se her.

Ordliste

Vurdere: se an, tenke nøye på
Mobilitet: forflytninger. Her: elevene i videregående skole bruker offentlig transport mer enn de yngre elevene.
Offentlig transport: Buss, tog, t-bane og trikk.
Forsvarlig: kan forsvares. Her: trygt
Unngå trengsel og store samlinger: Ikke stå eller sitt tett sammen. Ikke vær mange sammen.
Begrense: ikke så mye. Her: ikke bruk offentlig transport hvis du ikke må. Bruk det minst mulig.