Unge i alderen 16-17 år har lav risiko for å bli alvorlig syk av covid-19. Foreløpige data tyder også på at det er liten risiko for senfølger av mild covid-19.
Foto: Paolo Carboni
Folkehelseinstituttet anbefaler at 16- og 17- åringer får tilbud om koronavaksine, etter at alle over 18 år er fullvaksinert.
123Shares

Regjeringen vil ta en endelig beslutning om dette i september.

– Vi ønsker å ha mest mulig kunnskap om effekt og bivirkninger før vi vaksinerer personer under 18 år i Norge. Regjeringen vil derfor vente med en endelig beslutning av vaksinering av 16- og 17- åringer til Folkehelseinstituttet har gjort en ny vurdering i september, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Vaksineringen av 16- og 17-åringer vil ifølge FHI skje tidligst i oktober. Data fra FHI viser at unge i alderen 16 til 19 år blir oftere smittet enn barn under 16 år. Ingen vet hvordan pandemien vil utvikle seg i høst og vinter. Eller hvordan pandemien vil påvirke skolefravær eller smitteverntiltak. Helse- og omsorgsminister Høie sier at vaksinering kan gi ungdom en mer normal hverdag med få smitteverntiltak.

– Vi ønsker å forberede kommunene på at vaksinasjonsprogrammet vil kunne inkludere 16 og 17- åringer denne høsten. Kommunene trenger tid til å planlegge for vaksinering av denne gruppen og et signal om at vaksinasjonsprogrammet vil fortsette etter at befolkningen over 18 år er vaksinert, sier Høie.

I dag er det kun mRNA-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som er godkjent til 16- og 17-åringer.

Les om saken på engelsk her: https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/plans-to-offer-a-vaccine-to-16-and-17-year-olds/id2865629/

ORDLISTE

ta en endelig beslutning: siste og avgjørende bestemmelse, vedtak

bivirkning: uønsket virkning

data: faktiske opplysninger

fravær: det å ikke være tilstede

: ikke mange

forberede: planlegge

inkludere: omfatte, ta med som del av noe

signal: tegn