Et fint hjemmekontor gir lyst til å arbeide.
Foto: Maren Baxter
Under pandemien har vi jobbet, trent og drevet med fritidsaktiviteter hjemme. Ofte foran en skjerm. En undersøkelse viser at flere ikke klarte det så veldig bra.
50Shares

Undersøkelsen er gjort av Respons Analyse for HP. De spurte personer om de var like kreative og flinke på hjemmekontor som på arbeidsplassen. 27 prosent svarte nei. De er mindre kreative på hjemmekontor.

Mange fant ikke inspirasjon og motivasjon. De hadde ikke lyst til å jobbe.

– 46 prosent følte seg mindre inspirert, mens nesten like mange følte seg mindre engasjert og mindre motivert. 4 av 10 av innbyggerne i fylket følte seg også mindre strukturert. Dette tyder nok på at folk ikke har vært flinke nok til å tilrettelegge, sier administrerende direktør i HP, Verner Hølleland.

Interiørekspert og grafisk designer, Maren Baxter, sier vi bør gjøre dette:

– Når du arbeider i et godt miljø og i inspirerende omgivelser, med dufter og farger man liker og med godt arbeidslys, får man med en gang mer energi og arbeidslyst. Motivasjonen stiger, og det blir med en gang morsommere og ikke minst enklere å sette i gang tankene og jobben, sier hun.

Men vi er ikke så stressa på hjemmekontor. 47 prosent svarte at de var mindre stressa.

ORDLISTE

inspirasjon: få lyst til å lage noe

motivasjon: få lyst til å gjøre noe

engasjert: være aktiv, tenke mye på det du gjør

strukturert: jobbe systematisk, jobbe etter skjema, følge en plan, være konsentrert, klare å holde fokus

tyde på: vise

tilrettelegge: legge ting klart slik at vi kan gjøre jobben, gjøre noe klart slik at vi kan gjøre oppgaven

grafisk designer: et yrke, en jobb. Personen lager plakater og brosjyrer. Personen bestemmer farger, hvilken farge og størrelse tekst skal ha.

duft: lukt