Sollys gir D-vitamin.
Foto: flickr.com
Studie viser at mangel på D-vitamin øker risikoen for å dø av covid-19.
30Shares

Flere studier viser at personer med lave nivå av vitamin D har et mer alvorlig forløp av koronasykdom. D-vitamin hjelper ikke personer å bli friske av korona. Men D-vitamin er viktig for immunforsvaret. Det er D-vitamin i fet fisk. Derfor bør vi spise fisk eller ta tran. Det vil hjelpe oss hvis vi får korona eller blir forkjøla.

Studie fra Israel

En israelsk studie publisert i tidsskriftet PLOS One viser at personer med lavt nivå av vitamin D i gjennomsnitt har 14 ganger så høy risiko for å bli alvorlig syke når de smittes av koronaviruset.

Forskerne målte nivået av D-vitamin i 250 friske personer. Etterpå ble de fulgt opp.

Blant dem som ble smittet, og som på forhånd hadde et lavt nivå av D-vitamin, var risikoen for å dø 25,6 prosent, mens den blant dem som hadde tilstrekkelig nivå var 2,3 prosent. Sjansen for å dø av korona var større hvis personen manglet D-vitamin.

En rekke tidligere studier har vist at D-vitamin beskytter mot luftveisinfeksjoner. Det er ikke påvist at høye doser med D-vitamin fungerer som behandling av dem som alt er syke av covid-19.

Hvem trenger ekstra D-vitamin?

  • Overvektige (tykke personer)
  • Eldre (gamle personer)
  • Personer med mørk hud
  • Gravide
  • Personer som er mye inne

Slik får du i deg D-vitamin

  • Vær ute i sola.
  • Spis fet fisk (laks, sild og makrell)
  • Ta tran

Kilde: NHI

ORDLISTE

redusere: innskrenke, sette ned, bli mindre

risiko: fare

forløp: prosess, utvikling

forhånd: tidligere, før

tilstrekkelig: nok

dose: mengde, porsjon i et legemiddel