Aso Ibrahimi er glad for å ha blitt sett av Diskrimineringsombudet.
Foto: Afshin Ismaeli
Aso Ibrahimi har hatt oppholdstillatelse i Norge siden 2017. Han jobber også fulltid på et lager i Lørenskog. Bankkonto hos DNB fikk han derimot ikke.
56Shares

DNB ga mange flyktninger automatisk nei da de ville bli kunde i banken. Diskrimineringsombudet konkluderer nå med at praksisen er diskriminering på bakgrunn av etnisitet.

I fjor skrev Aftenposten om Ibrahimi, som ble nektet tilgang til bankkonto og andre grunnleggende banktjenester fordi han ikke hadde pass.

Lønnen fra jobben på varelageret fikk han betalt via en venns bankkonto.

– Jeg synes det er diskriminerende, sa han til Aftenposten den gangen.

DNB ga automatisk avslag til personer som bare har oppholdskort som identifikasjon. Det var bakgrunnen for at Diskrimineringsombudet i oktober i fjor meldte DNB inn for Diskrimineringsnemnda, skriver E24.

Tirsdag kom deres konklusjon:

«DNBs praksis med å avvise kunder som bruker oppholdskort som legitimasjon, er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet.»

Nemnda understreker i vedtaket at personer som bare har oppholdskort som legitimasjon skal få en individuell vurdering ved etablering av kundeforhold.

– Hvorfor kunne jeg ikke få en bankkonto mens jeg har fast jobb og inntekt?

Ibrahimi er glad for Diskrimineringsombudets vedtak:

– Dette viser at myndighetene innrømmer at dette er urettferdighet og diskriminerende, sier han til E24, og spør:

– Hvorfor kunne jeg ikke få en bankkonto mens jeg har fast jobb og inntekt?

Leder for Diskrimineringsnemnda Ashan Nishanta opplyser om  at nemnda ikke har tatt stilling til hvorvidt det er diskriminerende å nekte flyktninger bankkonto. De har bare sett på DNBs praksis med å gi automatisk avslag.

DNB har endret praksis

DNB forteller til E24 at de har endret praksis siden ombudet meldte dem til diskrimineringsnemnda.

– Vi er opptatt av at DNBs praksis ivaretar flyktninger uten gyldig legitimasjon, sier kommunikasjonssjef i DNB Vibeke Hansen Lewin til E24.

I en e-post til Aftenposten skriver hun:

– I tillegg har det kommet en tydelig anmodning fra Finanstilsynet om å gi flyktninger fra Ukraina tilgang til grunnleggende banktjenester.