Vi som er lei av hijab-debatten


Foto: Petter Holstad
Det er like greit at NRK avlyser den planlagte hijab-debatten fremfor å - enda en gang - la ytterpunktene komme til ordet hvor vi ikke lærer noe nytt. Vi er lei av hijab-debatten.
313Shares

NRK skaper kontrovers med sin beslutning om å innstille kveldens debatt, som skulle handle om det religiøse plagget.

I et Instagram-innlegg tirsdag skriver Fredrik Solvang at det skjer på bakgrunn av mange reaksjoner på Instagram, der mange var kritiske til planene om en hijab-debatt.

– Vi har fått så mange tilbakemeldinger at det ikke er relevant eller greit å debattere hijab i lys av Iran-demonstrasjonene, at vi ikke går videre med planleggingen fram mot kveldens Debatten, heter det i innlegget.

Flere i sosiale medier-kommentariatet kaller beslutningen for en avlysning, men inntil videre forsikrer NRK at dette egentlig handle om en innstilling av temaet. Beslutningen ble gjort etter redaksjonelle vurderinger.

Fungerende redaksjonssjef i Debatten, Gunnhild Viken, sier følgende til VG om beslutningen:

– Vi har lagt bort dette tema for i dag rett og slett fordi vi ikke i mål med et godt nok panel til det vi ønsket å debattere. Men det som skjer i Iran er både stort og viktig og dette er et tema vi gjerne vil komme tilbake til.

Det er mulig at Fredrik Solvang ordla seg kronglete i sin opprinnelige Insta-innlegg som gir rom for mange ulike tolkninger. Det at en så profilert debattant uttrykker seg så tvetydig er uendelig.

Kontroversiell

Temaet har en langvarig og kontroversiell historie i offentligheten, og debattert i mange kanaler mange ganger. For de aller fleste debattantene i Norge er hijab essensen i en debatt om islam. Kritikk kan oppfattes som angrep på personen. For motstandere representerer plagget kjønnssegregering, fundamentalisme og kvinneundertrykking.

Men temaet trenger ikke å være så kontroversiell. La kvinnene bestemme over sin egen kropp, seksualitet og klesplagg. Om det gjelder muslimske kvinner i Iran eller Norge. Retten skal gjelde både til å ta på seg hijab så vel som å ta av.

Enkelte samfunnsdebattanter er kritiske til avlysningen, deres kritikk basert på at NRK som statskanal “sympatiserer med visse grupper i samfunnet”. Nå vil de få enda mer vann på mølla etter en slik redaksjonell beslutning. Men det disse aktørene egentlig forventer er ikke en debatt for å bli belyst om temaet, men kanskje heller et arena for å “ta” støttespillere og demonisere hijab.

Vanskelige temaer som skaper friksjon

Her på Utrop har vi årelang erfaring med å se, kommentere og rapportere om hvordan temaer som innvandring, flukt og integreringspolitikk skaper offentlig friksjon. Kommentarfeltet vårt er spekket med sterk uenighet om redaksjonelle prioriteringer.

En måte å løse slike friksjonsskapende temaer er å la de det handler om prege ordskiftet, og komme med sitt ståsted. Et eksempel er Utrops intervju med norsk-egyptiske Hanan Abdelrahman som svarer Frps Arne-Rune Gjelsviks oppfordring om at  kvinner burde ta av hijaben for å støtte kvinner i Iran.

Intervjuet med Frank Rossavik om hans siste utgivelse “De korrekte: Identitetspolitikk, kansellering og presset mot det liberale samfunn” går også mye på kjernen av spørsmålsstillingen rundt NRKs omgjøring av debattprogrammet om hijab.

Ytringsfrihetens rolle og hensikt er å være en metode for at man kommer videre og kan leve sammen. Å kunne diskutere seg frem til en viss enighet og fellesforståelse av konflikter er veldig viktig, både for begrense konfliktene og finne løsninger, sier han blant annet i intervjuet.

NRK-redaksjonen har latt brukermedvirkningen bestemme. I seg selv er dette demokratisk og riktig. Samtidig burde NRKs ansatte være presise og tydelige når de kommuniserer utad.