Innvandrerungdom raner oftere etnisk norske gutter enn andre med innvandrerbakgrunn

I 2021 ble det avsagt dom i 3022 straffesaker i Oslo tingrett. Flere av dommene viser at majoritetsnorske ungdommer ranes oftere.
Foto: Flickr.com
Ny rapport viser kun et fåtall av sakene der det ikke er etnisk norske gutter som er ransofre. Ran begått av flere gutter med minoritetsbakgrunn mot en eller to etniske norske gutter er hovedtrenden.

Statistikken kommer fra Oslo Tingretts rapport Analyse av U18-saker avsagt i Oslo tingrett i 2021.

Undersøkelsen tar for seg alle dommer avsagt i Oslo tingrett i 2021, i straffesaker der tiltalte var under 18 år på gjerningstidspunktet (U18saker), og er gjennomført av tingrettsdommer Åsa Bech i hennes studiepermisjon, ifølge rapporten.

Om antall saker står det skrevet:

I 2021 ble det avsagt dom i 3022 straffesaker i Oslo tingrett, og 77 av disse var U18saker, dvs. 2,54 prosent. Den prosentvise andelen av U18saker har derfor steget, samtidig som det totale antallet straffesaker har sunket.

Færre innvandrergutter ranes

Når det gjelder etnisk opprinnelse skriver rapporten:

– I ranssakene er det kun et fåtall av sakene der det ikke er etnisk norske gutter som er ransofre. I voldssakene stiller det seg annerledes. Der er det fortsatt gutter/unge menn som er fornærmet, men de har i mye større grad en annen etnisk opprinnelse enn de fornærmede i ranssakene.

To typetilfeller av straffbare handlinger skiller seg ut som de mest vanlig, skriver rapporten videre:

Den ene er hovedkategorien er ran begått av flere gutter med minoritetsbakgrunn mot en eller to etniske norske gutter, hvor de tiltalte og fornærmede er omtrent på samme alder. Ransutbyttet er dyre ytterjakker/klær, belter og airpods. Gjerningssted er i eller ved offentlig transport, etter kl. 18.00. Noen ganger trues det med kniv eller machete. Den andre hovedkategorien er vold/hevnhandlinger begått mellom jevnaldrende gutter medminoritetsbakgrunn, også her er det ofte flere involvert i den straffbare handlingen.
Gjerningssted er i de involvertes nærmiljø. Ofte er kniv eller machete involvert i handlingene.

Frp-politiker i harnisk

Innvandrings- og integreringspolitisk talsmann, Erlend Wiborg, kommer med sterke reaksjoner på tallene fra den ferske rapporten.

– Ungdomskriminelle organiserer seg og jakter aktivt på forsvarsløse barn, sier Frps Erlend Wiborg.
Foto : Fremskrittpartiet

Det finnes ingen dokumentasjon på organisert rasistisk vold i Norge, bortsett fra den volden som skjer mot etnisk norske barn. Ungdomskriminelle organiserer seg og jakter aktivt på forsvarsløse barn, sier Wiborg til Utrop.

Hverken media, politi eller andre politikere vil fortelle hele sannheten. De sier hele tiden at de ikke ser noen sammenheng rundt de alvorlige voldshendelsene. Men sammenhengen er åpenbar, det er innvandrerungdom eller barn av innvandrere som står bak, legger han til.

Hevder norske gutter ignoreres

FrP-politikeren sier partiet hans har i flere tiår advart mot høy innvandring, spesielt fra ikke-vestlige land.

Statistikken mener Wiborg viser konsekvensene av den naive innvandrings- og integreringspolitikken, som har vært basert på åpne armer og veldig få krav.

Hadde vi sett en trend av at vestkantgutter organiserte seg for å rane, banke opp og ydmyke minoritetsungdom, ville det gått ett ramaskrik gjennom hele samfunnet. Politikere, media og politi hadde hatt dette som sin fremste prioritet. Men når etnisk norsk ungdom utsettes for rasistisk vold og ydmykelse, er det nesten ingen som påpeker det. Det er en dobbelt standard i samfunnet hvor elitene totalt ignorerer ofrene for rasistisk vold, kun fordi de er etnisk norske, sier Wiborg.

Villedende medier

Frp mener det er viktig å ikke legge skjul på fakta slik at folk kan danne seg en informert mening, ifølge Wiborg.

Dessverre bidrar media til å fordekke sannheten og villede befolkningen på dette området. Innvandringen til Norge fra ikke-vestlige land har dessverre ikke vært vellykket, den har ført til enorme kostnader for norske skattebetalere, parallellsamfunn og økt kriminalitet da integreringen har vært mislykket.

Hvor er alle aktivistene som vanligvis er ute i media og skriker om «strukturell rasisme» og diskriminering?, spør han retorisk.

Nå som det er snakk om ekte rasisme, er det stille som måneskinn som faller på en gravstøtte. Årsaken er fordi mange prøver å skjule problemene dagens innvandrings- og integreringspolitikk medfører, sier Wiborg.