UDI gir flomofrenes familier førsteprioritet

Utlendingsdirektoratets (UDI) oppholdsavdeling har med umiddelbar virkning etter flomkatastrofen i Sørøst-Asia startet opp en prosjektgruppe som har som hovedoppgave å effektivisere behandlingen av familiegjenforenings saker samt utreisehenvendelser.

– Her er det snakk om erfarne saksbehandlere, med gode kunnskaper om og godt kjennskap til området, sier Sjøholt til Utrop. Han mener tiltaket skal sikre bedre, mer lik og mer samlet behandling av søknader om familiegjenforening siden beslutningsprosessen går raskere under slike omstendigheter.

Han innrømmer at flomkatastrofen har satt hjulene i gang.

– Flomofrene skal prioriteres, uten tvil. Uten katastrofen ville saksbehandlingen gått annerledes. Siden ferieavviklingen har vi opplevd et økende rush av søknader til reisedokumenter og familiegjenforeninger, sier Sjøholt.

Gruppen skal uti fra regelverket finne ut best mulig løsning for hver enkelt tilfelle, og behandlingen vil bli saksrelatert. Vanligvis er det UD som har kontakt på myndighetsnivå med land som er rammede, UDI forholder seg først og fremst til norske ambassader.

– Vi ser uti fra våre vurderinger hvordan UDI best kan bistå. Snart skal vi sende to personer til Bangkok, og vil uti fra behov vurdere om vi også skal ha folk som kan gi strategisk hjelp til den norske ambassaden i Colombo.


UDI ønsker også fortløpende dialog med det tamilsk miljøet. Ifølge Sjøholt gjøres dette klart best ved at oppholdsavdelingen tar seg av saksbehandlingsjobben, mens en egen informasjonsenhet har løpende kontakt med organisasjoner og foreninger.

Egen informasjonstelefonen opprettet 23 35 15 14

Informasjonstelefonen, også opprettet som følge av flomkatastrofen, har for tiden hatt et beskjedent antall henvendelser, nærmere 50. Noe av grunnen mener Sjøholt kan være at pårørende ringer først hjem til Sri Lanka for å sjekke hvordan slektningene har det før de tar kontakt med UDI.

– Her må vi ta i betraktning at mange ikke har fått med seg at vi har en slik telefon. Vi regner med større pågang etter hvert. Informasjonstelefonen er veldig viktig siden vi ønsker å kanalisere flesteparten av henvendelsene gjennom denne. Vi oppfordrer de som bor i tettsteder og mindre byer om å ta kontakt med sin lokale politistasjon, forklarer Sjøholt.

Telefonen er betjent hverdager mellom klokken 08.15-18.00.

Telefonnummeret er 23 35 15 14.

Positiv til initiativet

– Tamiler i Norge er den gruppen som er mest berørt, og mange av dem har mistet nære slektninger. Og de ønsker da å reise til hjemlandet og delta i sorgen, men det er ikke alle som har hatt utreisedokumenter. Det tamilske miljøet ser svært positivt på at UDI utsender reisedokumenter for de som ikke har, sier Balasingham Yogarajah, bystyrerepresentant (AP) i Oslo.

– Jeg kjenner noen tamilere som allerede har fått ordnet utreise til Sri Lanka, så dette gir jo resultater, legger han til.

Han peker på at også arbeidsgivere har bidratt med sitt. Noen har bevilget permisjon med lønn til ansatte som har mistet familie eller slekt for å reise hjem. Arbeidsgivere har også gitt fri til ansatte som ville hjelpe til de rammende områdene frivillig. Dette setter vi tamilere stor pris, forklarer han.