Foto: Wikimedia Commons
Det er vanskelig for kvoteflyktninger å få jobb i Norge. – Stå på, lær norsk, ikke gi opp! sier Afshan Rafiq (H).
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

 

Kvoteflyktningene kommer fra FNs flyktningleire. Norske myndigheter henter kvoteflyktninger til Norge. Mange har ikke gått på skole. De kan ikke norsk. Det er vanskelig å få jobb. Når de har bodd i Norge i seks til åtte år, har 28 prosent av kvoteflyktningene fått heltidsjobb. Tallet er fra Statistisk Sentralbyrå.

Jon Helgheim i Fremskrittspartiet mener det er for få kvoteflyktninger som jobber heltid. Han sier Norge ikke må ha så mange kvoteflyktninger. Norge kan hente maks 3000 kvoteflyktninger i året. Jon Helgheim sier Norge ikke kan hente så mange. 34 prosent av asylsøkere er i jobb etter seks til åtte år i Norge.

Torhild Bransdal i Kristelig Folkeparti er ikke enig med Jon Helgheim. Torhild Bransdal sier det er vanskeligere for kvoteflyktninger å få jobb enn for asylsøkere. Hun sier flyktninger som kommer fra flyktningleirer, har færre ressurser enn asylsøkere.

Barna må gå i barnehage.

– Vi må bli flinkere til å integrere kvoteflyktningene, sier Torhild Bransdal.

Sendt i barnehage
Afshan Rafiq (H) sier det er mer vanskelig å få jobb i Norge i dag enn før.

– Barna må gå i barnehage. De må lære seg norsk tidlig, sier Afshan Rafiq (H).

Faren hennes kom fra Pakistan til Norge i 1971. Han fikk jobb i restaurant med en gang. Ti år senere fikk han jobb som t-banefører i Oslo Sporveier.

Moren til Afshan Rafiq kom til Norge i 1974. Hun hadde gått på skole i mange år i Pakistan. Hun hadde mastergrad. Moren gikk på norskopplæring. Hun jobbet i barnehage. Hun jobbet i barnehage. Hun jobbet som lærer i urdu. I 1983 ble hun lærer for nesten alle fag fra 1.-9. klasse.

Både moren og faren er nå pensjonister.

Afshan Rafiq ble født i 1975.

– Mor sendte meg i barnehage. Det var ikke vanlig på den tiden at innvandrerforeldrene lot barna gå i barnehage. Mor ville at jeg skulle lære norsk. Hun ville at jeg skulle bli flink på skolen. Hun ville at jeg skulle bli selvstendig.

Afshan Rafiq var flink på skolen. Hun studerte medisin i noen år. Hun har også studert sosiologi, kriminologi og statsvitenskap. Hun var på Storinget fra 2001 til 2005. Afshan Rafiq var den første på Stortinget. Hun har også vært lærer.

Hennes tips til innvandrere og flyktninger er : – Lær norsk, stå på, ikke gi opp!

ORDFORKLARINGER:
Selvstendig: som selv bestemmer, fri, uav- hengig
Overføringsflyktning: personer som har flyktet fra hjemlandet sitt og som blir over- ført til et tredje land. (også kalt kvoteflykting og FN-flyktning).
Heltid: full, hel (arbeids)tid. Full arbeidstid i Norge er 37,5 timer i uka.
Mastergrad: at du har studert minst fem år ved et universitet eller en høyskole