Si ifra til noen voksne hvis pappa eller mamma slår deg
Blir du slått og truet hjemme? Trenger du noen å snakke med? Trenger du hjelp med en gang? Ring politiet på telefonnummer 112.
0Shares
Latest posts by Eva Holte (see all)

 

Politiet skal beskytte alle mennesker, i og utenfor familien. Det er ikke lov å skade en kjæreste, en ektefelle, eller et barn. Blir du slått? Kjenner du noen som blir slått? Ring politiet på telefon 02800.

Barn

Er du redd når du er hjemme? Blir du slått av moren eller faren din eller søsken? Blir du utsatt for seksuelle overgrep? Skolen skal hjelpe deg. Skolen skal også beskytte deg. Snakk med en voksen på skolen. Du kan snakke med læreren din, rektor, helsesøster, rådgiver eller minioritetsrådgiver eller noen andre.

Bor du på asylmottak? Snakk med de voksne som jobber der.

– Vi vil veldig gjerne hjelpe. Vi hjelper mange, sier Inger-Lise Walmsness Larsen ved Oslo Krisesenter for kvinner.
Foto : Eva Alnes Holte

Tvangsekteskap

Sier familien din at du må gifte deg selv om du ikke vil? Det heter tvangsekteskap. Tvangsekteskap er forbudt i Norge. Kjønnlemlestelse er også ulovlig i Norge. Snakk med noen voksne på skolen din eller snakk med noen i politiet eller barnevernet.

Barnevernet

Barnevernet skal beskytte barn og unge under 18 år. Barnevernet kan finne et annet sted å bo for deg. Barnevernet kan be politiet om å beskytte deg.

Familievernet

Du kan snakke med familievernet hvis det er vanskeligheter eller konflikt i familien din. Du kan ringe dit selv. Voksne og barn kan ringe familievernet. Familievernet gir tilbud om behandling og rådgivning.

Voksne

Blir du slått av mannen eller kvinnen du bor sammen med? Du kan ringe krisesenteret der du bor. Du kan være anonym. Det finnes krisesentre for kvinner og krisesenter for menn. Du kan bo på krisesenteret. Det er gratis. Det er trygt. Krisesentrene har hemmelig adresse.

Krisesenter

Du kan fortelle alt til dem som jobber på krisesenteret. Du kan få tolk. Krisesenteret vil hjelpe deg og barna dine.

Krisesenteret finner ut hva slags beskyttelse du bør ha.Voldsofrene lærer å beskytte seg selv mot vold. Noen ganger får de et nytt sted å bo på hemmelig adresse. Daglig leder i Oslo Krisesenter for kvinner, Inger-Lise Walmsness Larsen, sier til Utrop at de ikke bestemmer over kvinnene: – Vi finner ut sammen hva vi skal gjøre, sier hun.

Alle får hjelp

Hver måned kommer 200 kvinner til Oslo Krisesenter. De trenger hjelp. Mange kommer med barn. 100 av kvinnene er innvandrerkvinner. 20 av kvinnene får et beskyttet botilbud. Det betyr at de får hemmelig adresse. Krisesenteret hjelper dem med et nytt sted å bo, med skole til barna og med helsehjelp.

Ikke reis til utlandet!

Er du redd for at du skal bli tvangsgiftet eller kjønnslemlestet? Da må du nekte å reise til utlandet. Det er veldig vanskelig for norske myndigheter å hjelpe deg i utlandet.

Kilde: www.bufdir.no

HER KAN DU FÅ HJELP:

POLITIET: Nødnummer: 112. Snakke med politiet: 02800.

BARNEVERNVAKTA: www.barnevernhjelp.no

FAMILIEVERNET: www.bufdir.no/familie

KRISESENTER: bufdir.no for landsoversikt

KRISESENTER I OSLO: www.oslokrisesenter.no

KOMPETANSESENTERET MOT TVANGSEKTESKAP OG KJØNNLEMLESTELSE: www.bufdir.no/vold/krisesenter/Tvangsekteskap_og_kjonnslemlestelse

SEIF: Selvhjelp for innvandrere og flyktinger. Hjelper deg blant annet med å komme i kontakt med helsetjenester.

ORDFORKLARINGER:
Overgrep: gjøre noe galt mot andre, for ek- sempel slå, sparke, true, mishandle, diskri- minere.
True: å skremme noen med at man skal gjøre noe vondt mot dem, tvinge eller plage ved hjelp av skremsler.
Misbruk: uriktig eller ulovlig bruk; her: sek- suelle overgrep, bruk av vold
Kjønnslemlestelse: å skjære bort deler av det kvinnelige kjønnsorganet. Dette er vanlig i enkelte land i Afrika. Det er forbudt i Norge. Lemleste – såre, skade.
Anonym: som ikke sier navnet sitt, som vi ikke vet hvem er.
Voldsoffer: Blir plaget, slått, sparket, seksuelt misbrukt. Kan også være psykisk vold.
Beskytte: passe på. Ta vare på.
Tvangsgiftet: Må gifte seg mot sin vilje.