14000 gikk i tog på Kvinnedagen.
Foto: Født Fri
8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Da går kvinner i hele verden i tog. De protesterer mot diskriminering av kvinner. I år gikk ekstra mange innvandrerkvinner i tog på 8. mars. 
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

 

Diskriminering av kvinner skjer over hele verden. Norske kvinner blir også diskriminert. Noen får lavere lønn enn menn selv om de har samme jobb. Mange norske kvinner er også sinte fordi de ikke får lov til å bestemme om de skal føde barn. De får ikke lov til å ta abort. Mange norske kvinner og noen menn gikk i tog 8. mars.

Kvinner skal bestemme selv

I år gikk ekstra mange innvandrerkvinner i tog på 8. mars. 

–  Til sammen gikk 14.000 i tog i Oslo. Det er rekord, sier Morten Guldborg i organisasjonen Født Fri. Født Fri mener at alle mennesker er født frie. Alle mennesker skal bestemme selv. Alle skal bestemme hvem de vil gifte seg med for eksempel. 

En av parolene til Født Fri. Til venstre lederen for Født Fri, Shabana Rehman Gaarder.
Foto : Født Fri

Se oss! Hør oss! Gi oss arbeid!

Nei til tvangsekteskap

Født Fri hadde fire paroler. På den ene stod det «Ingen tvang i kjærlighet». Det betyr nei til tvangsekteskap. Tvangsekteskap er at familien sier du må gifte deg med en du ikke har lyst til å gifte deg med. Tvangsekteskap er ikke lov i Norge. På en annen plakat stod det: «Nei til barnehijab». På den tredje stod det «Ingen ære i æresdrap«. På den fjerde stod det «La forhuden og klitoris leve». Det betyr nei til kjønnslemlestelse.

– Gi oss arbeid

– Det var mange som gikk under våre paroler, sier Morgen Guldborg. Innvandrerkvinnene gikk under mange andre paroler også. En av disse parolene var: «Se oss! Hør oss! Gi oss arbeid!» Innvandrerkvinnene var mer engasjerte i år enn de har vært før, sier 8.mars-komiteen. Flere var med på å planlegge Kvinnedagen. 

Dronning Sonja

MiRA-Senteret i Oslo er et senter for kvinner med minoritetsbakgrunn. MiRA-Senteret hadde besøk av Dronning Sonja 8. mars. Fakhra Salimi er sjef for MiRA-Senteret. Hun sa at kvinnene i Norge har det mye bedre i dag enn for 30 år siden. Hun sa også at vi må huske på kvinner i verden som har det vondt på grunn av diskriminering.

Kvinnedagen ble startet i København i 1910. Nå blir dagen feiret over hele verden.

ORDFORKLARINGER:
Diskriminere: behandle urettferdig
Engasjement: interesse, begeistring
Æresdrap: å drepe noen fordi de har krenket familiens ære. Ære – respekt, beundring; an- stendighet, sømmelighet.
Parole: Slagord, budskap på plakat.