Rekordlavt antall asylsøkere på mottak

I år har ankomsttallene ligget på mellom 150 og 200 asylsøkere per måned.
Foto: Kari Bye
Det bor nå under 3.000 personer på asylmottak i Norge. Det er det laveste tallet på mer enn 21 år. Nå kan flere mottak bli lagt ned.

Ikke siden februar 1998 har asylmottakene her i landet hatt lavere belegg, får NTB opplyst fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Tallene, som er ajourført per 19. august, viser at det da bodde 2.999 personer på mottakene rundt om i landet. Omkring en tredel av beboerne venter på at søknaden skal behandles, og om lag like
mange har fått endelig avslag og har utreiseplikt.

Om asylankomstene fortsetter på samme nivå som i dag, vil ikke UDI utelukke at flere asylmottak kan bli lagt ned.

– Mottakskapasiteten justeres etter prognoser for asylankomster, som kommer fire ganger i året. Per i dag er prognosen for ankomster på 3.000. Neste prognose kommer i oktober. Dersom denne
viser en ytterligere nedgang i ankomster, er det naturlig at mottakskapasiteten vil bli redusert, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i region- og mottaksavdelingen i UDI til NTB.

I år har ankomsttallene ligget på mellom 150 og 200 asylsøkere per måned. Ved utgangen av juli hadde 1.171 personer søkt asyl i Norge.