Utviklingsministeren lanserte strategi mot skadelige skikker

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) poengterer at skadelige skikker er brudd på menneskerettigheter som rammer jenter hardest.
Foto: Roberto Al
Regjeringen lanserte fredag en ny strategi mot skadelige skikker på FNs internasjonale jentedag.

– Vi kan ikke akseptere at nesten 33.000 jenter giftes bort hver dag, at jenter utsettes for kjønnslemlestelse og at preferanse for sønner fører til drap av jenter, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

Statsråden poengterer at skadelige skikker er brudd på menneskerettigheter som rammer jenter hardest. Skikkene skader jenters og kvinners helse, kan frata dem muligheten til utdanning og gjør det vanskeligere å delta i samfunns- og arbeidslivet.

– Gjennom bærekraftmålene har vi forpliktet oss til å avskaffe skadelige skikker innen 2030. For å nå dette målet må innsatsen akselereres, sier Ulstein.

Han legger til at likestilling mellom kvinner og menn, jenter og gutter er nøkkelen til endringer.

Sivilt samfunn og religiøse ledere vil være viktige partnere i dette arbeidet, spesielt for holdningsendringer i lokalsamfunnene.

– FN har vist gode resultater i sine program mot kjønnslemlestelse og vi fortsetter vår støtte til dem. Strategien legger også føringer om at den norske pådriverrollen skal forsterkes i internasjonale fora, sier utviklingsministeren.