Flere voksne får mulighet til å kvalifisere seg til fagbrev

Målgruppen for ordningen er arbeidstakere med lave grunnleggende ferdigheter og lang arbeidserfaring.
Regjeringen bevilger 16 millioner kroner til et prøveprosjekt som skal styrke yrkesfagene gjennom Kompetansepluss-ordningen.

– Vi må ruste folk for fremtidens arbeidsliv. I 2030 kan vi mangle 100.000 fagarbeidere. Med fagbrev står du tryggere i jobben og bidrar med viktig kompetanse inn i bedriften, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Kompetansepluss prøveordning med fagopplæring ble lansert i 2018. Ordningen gir deltakere opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning, IKT og norsk eller samisk – i sammenheng med det yrket man ønsker å ta fagbrev i. Målgruppen er arbeidstakere med lave grunnleggende ferdigheter og lang arbeidserfaring.

Kompetanse Norge har i år mottatt 78 søknader. Blant disse får nå 52 prosjekter landet rundt til sammen 16 millioner kroner. I 2018 ble det tildelt 10,5 mill. kroner til 34 prosjekter under denne prøveordningen.

Både geografisk og faglig er det stor spredning i årets søknader. Byggfagene har fortsatt flest søknader med opplæring i mange ulike fagbrev. Både kommunale og private bedrifter får tilskudd, der blant annet Trondheim kommune, Songdalen kommune, Color Line, Nortura og Lerøy er på listen.

– Norge trenger fagarbeiderne. Vi startet denne ordningen fordi et fagbrev er svaret på mange utfordringer i vårt samfunn. Bedriftene får kompetansen de trenger og kan være mer konkurransedyktige, sier Sanner.