2.500 barn rammet av utvisningssaker mot omsorgspersoner de siste fem årene

Psykologspesialist og sakkyndig, Bente Nilsen, mener det ikke tas samme hensyn til barn i utvisningssaker som i saker hvor foreldrene er norske.
Foto: Claudia Gschwend
De siste fem årene har flere enn 2.500 barn i Norge opplevd at det har blitt satt i verk utvisningssak mot en eller flere omsorgspersoner.

I omtrent halvparten av sakene ender det med at en av foreldrene blir utvist, melder NRK og henviser til tall fra Utlendingsdirektoratet.

2.575 barn som enten er norske statsborgere eller som bor i Norge med tillatelse, har de siste fem årene blitt berørt av at det opprettes utvisningsvedtak mot en eller begge av foreldrene.

Psykologspesialist og sakkyndig, Bente Nilsen, mener det ikke tas samme hensyn til barn i utvisningssaker som i saker hvor foreldrene er norske.

– Den ene forelderen som man er biologisk knyttet til, blir sendt ut av landet uten mulighet til å returnere for samvær. Dette er helt annerledes enn hvordan man for eksempel håndterer barnevernssaker, der man sørger for at foreldre kan ha mulighet for samvær, sier Nilsen til kanalen.